Genom att ange din Wernert-pumps tillverkningsnummer får du här teknisk information om den aktuella pumpen. Ange tillverkningsnumret enligt Wernert t.ex. 01.0101/4. Observera att eventuella modifieringar efter leverans inte finns med i informationen.

Close
Fast pris vid service av dina Wernertpumpar!

Servicearbetet utförs av Lymas specialistpersonal i Lymas lokaler i Arlöv/Malmö.

Med vårt fastpriskoncept erbjuder vi:

✔ Fast pris på reparationsarbetet.
✔ Kort svarstid! Preliminär leveranstid senast dagen efter att pumpen har levererats till oss.
✔ Dokumentation av utfört arbete.
✔ Skrotning av utbytt material.

Kontakta oss gärna eller läs mer under fliken support/fastpris.

Med Lymas app navigerar du enkelt!

 

Med Lymas nya app för iPad kan du välja produkt utifrån material, dimension eller drift
och matcha ditt behov med våra lösningar.

Du hittar appen på App Store.