Kemiindustri

Pumpar för kemiindustri

Kemiindustri

Vi har lång erfarenhet av lösningar och leveranser till kemiindustrin. Våra leveranser omfattar pumpar, ventiler, rör och annan utrustning till kemiindustrin. Vi har mängder av referenser inom följande kemiska processflöden:

• Svavelsyra
• Saltsyra
• Järnklorid
• Saltlake
• Myrsyra
• Slurry

Kemisk industri är industri som bedriver tillverkning av kemiska produkter eller med hjälp av kemiska processer. Kemisk industri inkluderar förutom produktion av kemikalier och läkemedel även raffinaderier samt plast- och gummiindustrier. De mest energiintensiva sektorerna återfinns i produktion av kemikalier och oljeraffinering.

Kemi finns i alla förädlingskedjor

Mer än 95 % av alla tillverkade produkter är beroende av kemi och kemiindustrin producerar idag ett brett sortiment av produkter som vi använder i vårt dagliga liv. Kemiindustrin utvecklar nya sätt att producera energi, minska energibehovet, få fram rent vatten och mat och många andra av världens utmaningar. Företagen inom kemiindustrin producerar viktiga insatsvaror till många andra processer och omfattar såväl tillverkning av baskemikalier som läkemedel. Raffinaderierna producerar drivmedel av olika slag, inklusive biodiesel.

Kemisk industri och annan processindustri ställer krav på hög kemisk stabilitet även under extrema temperaturförhållanden. I de flesta kemiska processer förekommer korrosiva media. Variationen är dock stor beroende på vilken industri det gäller, men gemensamt är att transporten och hanteringen måste ske på ett säkert sätt. En rätt utvald polymer ger hög resistens mot påverkan från såväl starka syror och baser som från lösningsmedel, salter och alkoholer. Fluorplaster ger en bättre kemikalieresistens än rostfritt stål till en väsentligt lägre kostnad än ädelmetaller, som annars vore alternativet.
Lyma levererar lösningar till kemiindustrin som säkerställer hög funktion, säkerhet, hållbarhet och kostnadseffektivitet. Med innovativa, högkvalitativa produkter och expertkunskap erbjuder vi lösningar som kan förhöja prestandan, minska svinn, minimera avbrott och öka säkerheten.

Kemiindustrin är energiintensiv

Kemiindustrin är och förblir en energiintensiv industri. En omställning pågår med sikte på klimatneutralitet år 2045.