+46 (0) 40-43 88 00

Kemiindustri

Kemiindustri

Kemisk industri är industri som bedriver tillverkning av kemiska produkter eller med hjälp av kemiska processer. Kemisk industri inkluderar förutom produktion av kemikalier och läkemedel även raffinaderier samt plast- och gummiindustrier. De mest energiintensiva sektorerna återfinns i produktion av kemikalier och oljeraffinering.

Kemi finns i alla förädlingskedjor

Mer än 95 % av alla tillverkade produkter är beroende av kemi och kemiindustrin producerar idag ett brett sortiment av produkter som vi använder i vårt dagliga liv. Kemiindustrin utvecklar nya sätt att producera energi, minska energibehovet, få fram rent vatten och mat och många andra av världens utmaningar. Företagen inom kemiindustrin producerar viktiga insatsvaror till många andra processer och omfattar såväl tillverkning av baskemikalier som läkemedel. Raffinaderierna producerar drivmedel av olika slag, inklusive biodiesel.

Kemisk industri och annan processindustri ställer krav på hög kemisk stabilitet även under extrema temperaturförhållanden.
En rätt utvald polymer ger hög resistens mot påverkan från såväl starka syror och baser som från lösningsmedel, salter och alkoholer. Fluorplaster ger en bättre kemikalieresistens än rostfritt stål till en väsentligt lägre kostnad än ädelmetaller, som annars vore alternativet. Vi levererar lösningar som säkerställer hög funktion, säkerhet och kostnadseffektivitet.

Service &
servicedelar

Vi gör det enklare att få service och lätt att få tag i rätt reservdel till just din pump.

Kundservice

Träffa oss
på dina villkor

Låt oss komma till er eller så kan vi träffas via ett videomöte.

Boka möte

Sök efter
din pump

Slå in ditt serienummer och få upp den dokumentation du behöver.