+46 (0) 40-43 88 00

Petrokemisk industri

Heta oljor i Petrokemisk industri

I ett raffineri förekommer oljepumpning där vätskan är upp emot 500 grader. För att klara denna hantering rekommenderas att använda vattenkylda spaltrörspumpar.

Service- och kylvatten

I processen behövs kylvatten där vi rekommenderar att använda glasfiberarmerade epoxyrör. Vi använder avjordade rör, konduktiva rör, för att eliminera elektrisk statiska spänningar. Rören skall vara brandklassade enligt IMO3, för att få användas oljeplattformar och raffinaderier.

Saltvatten och bräckt vatten som ofta hämtas från havet är som känt korrosivt och därför är det lämpligt att använda plastvattenventiler för att undvika rostbekymmer.

Avsvavelningsprocess

I de processer där svavelsyra bildas i en avsvavelningsprocess kan rekommenderas linade ventiler, rör och pumpar.

Service &
servicedelar

Vi gör det enklare att få service och lätt att få tag i rätt reservdel till just din pump.

Kundservice

Träffa oss
på dina villkor

Låt oss komma till er eller så kan vi träffas via ett videomöte.

Boka möte

Sök efter
din pump

Slå in ditt serienummer och få upp den dokumentation du behöver.