Petrokemisk industri

Petrokemisk användning

Petrokemisk industri

Petrokemi är en avdelning inom den industriella kemin, som sysslar med raffineringen av petroleum och naturgas samt deras sidoprodukter. Petrokemiska ämnen utvinns, som namnet antyder, framför allt från petroleum men också från andra fossila bränslen som exempelvis kol eller gas.

Raffinaderier hanterar mycket korrosiva media vilket ställer höga krav på hållbarhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet. Med den pågående omställningen till förnybara drivmedel ställs samtidigt ännu högre krav på korrosionsbeständighet och kvalitet på utrustningen. Lyma har hela tiden varit en del av den omställning som branschen genomgår med produkter anpassade för framtidens behov för att skydda både människa och miljö.

Vi har lång erfarenhet av applikationer inom petrokemisk industri inom bland annat:

  • Hetolja
  • Kyl- och brandvatten
  • Kemiska processer

Rostfritt stål är det dominerande materialet i ett raffinaderi. Dock finns det åtskilliga installationer där till exempel epoxy- eller teflonlinade produkter har minst lika gott korrosionsmotstånd. Lyma har under lång tid arbetat med att ta fram lösningar för korrosiva och slitande applikationer inom den petrokemiska industrin.

Heta oljor i Petrokemisk industri

I ett raffinaderi förekommer oljepumpning där vätskan är upp emot 500 grader. För att klara denna hantering rekommenderas att använda vattenkylda spaltrörspumpar.

Service- och kylvatten

I processen behövs kylvatten och glasfiberarmerade epoxyrör lämpar sig väl. Vi använder konduktiva rör, för att eliminera elektrisk statiska spänningar. Rören skall vara brandklassade enligt IMO3, för att få användas på oljeplattformar och raffinaderier.

Saltvatten och bräckt vatten som ofta hämtas från havet är som känt korrosivt och därför är det lämpligt att använda plastventiler för att undvika korrosionsproblem.

Avsvalningsprocess

I de processer där svavelsyra bildas i en avsvalningsprocess rekommenderas linade ventiler, rör och pumpar.