+46 (0) 40-43 88 00

Applikationsguide

Applikationsguide

Vi erbjuder en applikationsguide, som ger en vägvisning om vilken produkt som är lämplig till respektive applikation.

Skrolla i sidled för att visa hela guiden...

Pumpar

Applikationer

Pumpar

Axeltätande centrifugalpumpar

Pumpar

Tätningslösa centrifugalpumpar

Pumpar

Deplacementpumpar

Pumpar

Doserpumpar

Pumpar

Vätskerings-vakuumpumpar

Syror & baser

Lösningsmedel

Viskösa vätskor

Partikelbemängda vätskor

Självsugande

Vakuum

Dosering

Sterila processer

Wernert

Barbera

CP Pumpen

CP Pumpen

Texel

Teikoku

Depa

Codip

Elro

Emmerich

Liquiflo

Jesco

Liquivac

Skrolla i sidled för att visa hela guiden...

Ventiler

Applikationer

Pumpar

Termoplatsventiler

Pumpar

Fluorplastlinade ventiler

Pumpar

Glasfiber- / grafitarmerade ventiler

Pumpar

Keramiska ventiler

Pumpar

Dampers

Pumpar

Slangventiler

Abrasiva (slitande) vätskor med partiklar

Betbad

Delsteg i svavelsyra- och klor processer

Flourvätesyra

Fosforsyra

Järnklorid

Lösningsmedel

Natriumhydroxid, lut

Natriumhypoklorit

Petroleumprodukter

Processgas

Quenchvätskor

Rökavsvavlingssystem

Salpetersyra

Saltsyra

Saltvatten

Skrubbervätskor

Slurry

Svavelsyra

Titandioxid (Ti02)

Asahi

Richter

Nilcor

Fujikin

Sena Plastic

Galassi, HoMatic

Service &
servicedelar

Vi gör det enklare att få service och lätt att få tag i rätt reservdel till just din pump.

Kundservice

Träffa oss
på dina villkor

Låt oss komma till er eller så kan vi träffas via ett videomöte.

Boka möte

Sök efter
din pump

Slå in ditt serienummer och få upp den dokumentation du behöver.