+46 (0) 40-43 88 00

Applikationsguide

Applikationsguide

Vi erbjuder en applikationsguide, som ger en vägvisning om vilken produkt som är lämplig till respektive applikation.

Skrolla i sidled för att visa hela guiden...

Pumpar

Applikationer

Pumpar

Axeltätande centrifugalpumpar

Pumpar

Tätningslösa centrifugalpumpar

Pumpar

Deplacementpumpar

Pumpar

Doserpumpar

Pumpar

Vätskerings-vakuumpumpar

Syror & baser

Lösningsmedel

Viskösa vätskor

Partikelbemängda vätskor

Självsugande

Vakuum

Dosering

Sterila processer

Wernert

Barbera

CP Pumpen

CP Pumpen

Texel

Teikoku

Depa

Codip

Elro

Emmerich

Liquiflo

Jesco

Liquivac

Skrolla i sidled för att visa hela guiden...

Ventiler

Applikationer

Pumpar

Termoplatsventiler

Pumpar

Fluorplastlinade ventiler

Pumpar

Glasfiber- / grafitarmerade ventiler

Pumpar

Keramiska ventiler

Pumpar

Dampers

Pumpar

Slangventiler

Abrasiva (slitande) vätskor med partiklar

Betbad

Delsteg i svavelsyra- och klor processer

Flourvätesyra

Fosforsyra

Järnklorid

Lösningsmedel

Natriumhydroxid, lut

Natriumhypoklorit

Petroleumprodukter

Processgas

Quenchvätskor

Rökavsvavlingssystem

Salpetersyra

Saltsyra

Saltvatten

Skrubbervätskor

Slurry

Svavelsyra

Titandioxid (Ti02)

Asahi

Richter

Nilcor

Fujikin

Sena Plastic

Galassi, HoMatic