+46 (0) 40-43 88 00

Framtidens nya teknik – koldioxidinfångning

För att vår planet ska ha en chans att överleva måste världens industrier sänka sina koldioxidutsläpp – men hur? Svaret stavas koldioxidinfångning. En ny revolutionerande teknik där den skadliga koldioxiden separeras från utsläppsgasen och förpackas djupt ner under marken.

Förbränningen av fossila bränslen står i dag för drygt 25% av Sveriges energitillförsel och varje dag släpps stor mängd koldioxid ut i vår atmosfär. Trots att användningen av fossila bränslen under de senaste åren minskat finns fortfarande mycket kvar att göra särskilt inom industrin som i dag står för ungefär en femtedel av användningen av fossila bränslen.

En lösning på problemet kan vara koldioxidinfångning. En process som går ut på att fånga in den skadliga koldioxiden, förpacka den och sedan förvara den djupt ner under marken. I Europa finns det i idag flera testcenter som undersöker processen och forskningen har kommit långt. I Sverige finns en testanläggning på Preems raffinaderi i Lysekil och i Norge finns bland annat testanläggningar på Mongstad.

Olika metoder får infångning

Koldioxidinfångning kan göras på olika sätt och hittills har fyra metoder testats för ändamålet; aminteknik, membranteknik, sorbentteknik samt kalciumlooping. Alla metoderna har sina olika fördelar med den mest framgångsrika är den som bygger på aminteknik.

Aminteknik mest framgångsrik

Koldioxidinfångning med aminteknik innebär att utsläppsgaser tvättas rent från koldioxid genom att en aminlösning tillsätts. I det först steget går gasen från industrin till ett torn där den blandas med aminlösning vilket gör att koldioxiden försvinner från gasen och i stället fångas upp utav vätskan.

När koldioxiden fångats upp av vätskan färdas den till ytterligare ett torn där den värms upp, vilket gör att koldioxiden övergår till en koncentrerad form. Efter detta torkas och renas koldioxiden innan den till slut förvätskas genom att trycket ökar och temperaturen sjunker.

Transport och lagring

När koldioxid intagit vätskeform kan den förpackas i tankar. Den förpackade koldioxiden kan sedan enkelt transporteras med hjälp av lastbilar, pipelines eller fartyg till en noga utvalda lagringsplats som exempelvis oljebrunnar till havs där den flytande koldioxiden pumpas ner i den porösa berggrunden och lagras stabilt.

New call-to-action

Lyma besitter expertis

Trots att processen med koldioxidinfångning fortfarande är på ett forskningsstadium, ser vi på Lyma stora möjligheter med processen. När det kommer till kemiteknik och slitande vätskor besitter vi en stor expertis och i vår produktkatalog finns flera produkter speciellt lämpande för just koldioxidinfångning.

I vårt sortiment hittar du bland annat spaltrörspumpar specifikt utvecklade för att snabbt och säker kunna pumpa både flytande och koncentrerad koldioxid. Gemensamt för dessa pumpar är de har en dubbeltätning, det vill säga att de är läckagesäkra pumpar som inte släpper ifrån sig någon vätska. Pumparna är också utvecklade för att klara låg temperaturer, extra viktigt vid hantering av flytande koldioxid. Andra finesser som är utmärkande för denna typ av pumpar är de är kompakta och tystgående.

Upptäck hela vår produktkatalog här

Läs mer om hållbara lösningar för framtiden

Se fler artiklar