+46 (0) 40-43 88 00

Korrosionssäkra pumpar för pumpgropar

För att få en hållbar lösning vid hantering av spill är det viktigt att välja rätt typ av pump. Många gånger är vätskan som ska pumpas korrosiv vilket ställer krav på säkerheten. Vi på Lyma förklarar hur du ska tänka när du väljer pumpar.

 

Vertikal pump från Savino Barbera med tillbakadragen impeller.

På alla industrier förekommer spill vilket gör att en pumpgrop måste finnas. Tidigare var det vanligt med en dränkbar pump, det vill säga en centrifugalpump placerad i spillet som pumpade upp mediat dit det skulle.

Detta resulterade ofta pumpgropar som inte bara samlade upp vätska utan även andra partiklar som sand, muttrar, handskar och skruvmejslar. En annan nackdel med denna lösning var också att det skapade en kletig massa, ofta innehållandes frätande ämnen som i sin tur ledde till en dålig arbetsmiljö.

Vertikala pumpar

I stället för att ha en dränkbar pump, kan man använda en vertikal centrifugalpump som har impellern nere i mediat och motorn ovanför vätskeytan. Dessa pumpar finns att tillgå i plats vilket gör att de tål de flesta medier som hanteras inom industrin. Typiska plastmaterial för den här typ av pumpar är PP, PVC eller PVDF. Material som gör att pumpen klarar hela pH-skalan från 0–14.

Torrkörningssäkra pumpar

Ett vanlig problem som ofta uppstår med pumpgropar är att det hamnar plast i gropen. Detta leder till att inloppet täpps igen vilket kan orsaka torrkörning. Genom att i stället använda en pump utan glidringar i blir det torrkörningssäkert.

Vet man med sig att det ofta hamnar partiklar i pumpgropen kan det dessutom vara bra att ha en tillbakadragen impeller på pumpen som gör att den klarar fler och större partiklar. Viktigt att notera är dock att en tillbakadragen impeller drar ner pumpens verkningsgrad.

Texel magnetdriven centrifugalpump

Självsugande centrifugalpumpar

Behövs en pump som inte befinner sig i mediet kan en självsugande centrifugalpump vara ett bra alternativ. Denna typ av pump har en integrerad sugbehållare som evakuerar luften från sugledningen, vilket gör att vätskeytan kan vara ungefär fyra meter lägre ner än pumpen. Eftersom sugbehållaren saknar ventiler blir konstruktionen mycket pålitlig och driftsäker. En självsugande centrifugalpump är även den torrkörningssäker och går att få i plastmaterial som PP eller PVDF.

 

New call-to-action

DEPA pneumatisk membranpump

Tryckluftsdrivna membranpump i pumpgrop

Om pumpgropen ska placeras i en miljö som saknar tillgång till el men har tryckluft, är en membranpump ett bra och kostnadseffektivt alternativ. Denna typ av pump är självsugande vilket gör att den kan placeras ovanför vätskeytan. Ska den i stället placeras i en pumpgrop är det viktigt att försöka sig om att pumpmaterialet klarar mediat. Dessa pumpar finns i metaller som aluminium och stål, men även i plaster som PP och PTFE. Värt att notera är att en tryckluftsdriven membranpump kan pumpa partikelstorlekar upp till 10 millimeter.

Lyma har erfarenhet

Vi på Lyma har i över 40 år arbetat med pumpar och hantering av korrosiva vätskor, och har stor erfarenhet av pump- och materialval. Kontakta oss direkt får att få personlig service eller läs mer om oss.

Se fler artiklar