+46 (0) 40-43 88 00

Korrosionssäkra värmeväxlare

Värmeväxlare finns i olika utföranden beroende på i vilken applikation de ska användas. I vissa fall är medierna korrosiva vilket gör att plast är ett bra alternativ för att få en hållbar, långvarig och säker lösning.

Med högre energipriser, ökar intresset att ta vara på energi. Med hjälp av en värmeväxlare kan man återföra energin från industrins processer vilket gör att man kan spara både pengar och resurser.

Värmeväxlare i plast

Det vanligaste är att man har en värmeväxlare i metall, oavsett om man använder sig gas/gas, gas/vätska eller vätska/vätska för att flytta värmeenergi till eller från en plats till en annan. Vid arbete med korrosiva vätskor och medier är en värmeväxlare i plast att föredra eftersom en i metall med största sannolikhet skulle korroderar sönder.

Beroende på vilket temperaturområde som medierna befinner sig i, så finns värmeväxlarna i Polyeten (PE) eller i Polyvinylidenfluorid (PVDF). PE är billigare, medan PVDF tål temperaturer upp till 130 °C samt har en bättre kemisk resistens.

Gas/luftvärmeväxlare

Den enklaste applikationen att värmeväxla från är ventilationsluft. Oftast sitter det tunna rör runt applikationen där luften kan transporteras. Värmeenergin från gasen flyttas över till lämpligt media för att sedan skickas vidare till en värmepump eller annan plats där den behövs.

Behövs de korrosiva medierna kylas, för att till exempel kondensera ut vissa element i gasen, kan värmeväxlaren köras baklänges. Vill man ta tillvara på exempel svavelsyra, är det en stor fördel att ha värmeväxlaren i plast eftersom den är tålig mot syran.

Andra applikationer där renhet är viktigt, till exempel fiskodlingar, kan PVDF ett bra inert material.

Värmeväxlare för uppvärmning

I betbad har man motsatt problem, att man vill tillföra energi till betbadet för att betningen ska gå tillräckligt fort. Genom att placera platta gas/värmeväxlare på kanten, och köra ånga igenom gasdelen, kan aggressiva medier som fluorvätesyra, svavelsyra, salpetersyralösningar värmas upp.

PE-RT tub/platt-värmeväxlare modell HX från Calorplast.

Eftersom värmeväxlarna är modulära kan de enkelt anpassas till aktuellt effektbehov. Då värmeväxlaren har en stor mängd kanaler, gör det inget om en av dem går sönder. Genom svetsa eller plugga igen den trasiga kanalen kan resten av värmeväxlaren köras som vanligt.

Vätska/vätska-värmeväxlare

Om istället vätska/vätska ska värmeväxlas, blir värmeväxlaren mer kompakt. Värmeväxlaren kan användas för att värma korrosiva syror, kyla ner korrosiva medier eller för att ta tillvara på energi från korrosiva processer. Även här är värmeväxlarna modulära vilket betyder att längden på växlaren anpassas efter energiflyttningsbehovet.

 

Applikationer

Gas/gas-värmeväxlare i glasfiber.

Vanliga applikationer är betbad, där baden behöver värmas. Plastvärmeväxlare används vid energiåtervinning från kondenseringsprocesser. I biogasapplikationer behöver man få bort svavel från gasen innan man eldar den.

Gas/vätske-värmeväxlaren kan användas industriellt, för att kondensera syror men även i mindre skala vid exempelvis energiåtervinning i laboratorier.

Saltvatten är också korrosivt, oavsett om det är havsvatten eller saltvatten i fiskodlingar eller större akvarium.

Gas/gasvärmeväxlare eliminerar helt utan problem med korroderande skarvar och kan användas upp till 10 000 Nm3/h och max 120 °C.

Lyma har lång erfarenhet av värmeväxlare

Vi på Lyma har i över 40 år arbetat med hantering av korrosiva vätskor. Vi har stor erfarenhet av materialval och kan hjälpa dig att lättare kombinera rätt material till din vätska. Kontakta oss direkt får att få personlig service eller läs mer om oss.

Se fler artiklar