+46 (0) 40-43 88 00

Magnetdrivna centrifugalpumpar – hållbara och säkra för pumpning av korrosiva vätskor

För att få en hållbar och säker lösning vid pumpning av korrosiva vätskor är det viktigt att välja rätt typ av pump. I denna artikel berättar vi mer om fördelarna med magnetdrivna centrifugalpumpar samt undersöker hur de skiljer sig från konventionella centrifugalpumpar.

Varför välja en magnetdriven centrifugalpump?

Om du behöver pumpa kemiskt aggressiva, giftiga eller dyra vätskor är en magnetdriven centrifugalpump en utmärkt lösning. En magnetdriven centrifugalpump är en läckagefri pump som ger dig ett säkert och hållbart flöde.

En magnetdriven pump förhindrar läckage och kristallisering samtidigt som det pumpade mediet inte avdunstar till omgivningen eller atmosfären. Detta är viktiga funktioner som bland annat minskar klimatpåverkan samtidigt som risken för personskador även reduceras. Pumptypen är dessutom mycket kostnadseffektiv, vilket ger en ökad lönsamhet.

Magnetdriven vs. konventionell centrifugalpump

I en magnetdriven centrifugalpump finns det normalt bara en statisk tätning, ofta i form av en O-ring eller packning mellan pumphuset och det bakre huset (Figur 1). I konventionella centrifugalpumpar finns istället en roterande axeltätning mellan mediasidan och atmosfärssidan i pumpen (Figur 2).

För att denna axeltätning ska fungera måste det finnas en tunn vätskefilm mellan den stationära och den roterande slitytan. Denna vätskefilm kommer från vätskan som pumpas, vilket innebär att det alltid kommer att finnas en liten mängd avdunstning på den atmosfäriska sidan. En avdunstning som i sin tur leder till en förorening av den omgivande miljön.

Om vätskefilmen försvinner kommer slitytorna att förstöras och orsaka axeltätningshaveri, vilket leder till läckage. Vid läckage läcker mediet ut i produktionen, vilket inte bara innebär produktionsstopp utan även höga reparationskostnader samtidigt som mediet även kan skada och förorena omgivning och personal.

En magnetdriven pump är helt läckagefri

En magnetdriven centrifugal pump har ingen axeltätning. Här sker i stället kraftöverföringen från elmotorn till pumpen via starka permanentmagneter som finns på motorn och på pumphjulet i pumpen. Dessa magneter är separerade med hjälp av ett så kallat bakre hölje (Figur 1) vilket gör pumphuset helt separat från atmosfärssidan och därmed helt läckagefritt. Detta är ett säkrare och mer hållbar lösning för processen men också för operatörerna som sköter pumpen. En annan fördel med magnetdrivna pumpar är att de, till skillnad från centrifugalpumpar med axeltätningar, endast har ett fåtal slitdelar vilket gör underhållet enkelt och kostnadseffektivt.

Lyma erbjuder ett stort sortiment av magnetdrivna centrifugalpumpar

Vi på Lyma erbjuder magnetdrivna centrifugalpumpar i en mängd olika storlekar, material och utföranden. Allt från pumpar tillverkade av PP, PVDF, PFA och ETFE till pumpar i olika stålkvaliteter som syrafast rostfritt stål, titan, hastelloy med mera.

Våra magnetdrivna centrifugalpumpar kan levereras som horisontella standardpumpar, vertikala pumpar eller självsugande pumpar enligt kemisk standard (ISO 2858). Vår produktportfölj omfattar också pumpar med kyl-/värmemantel samt magnetdrivna pumpar för sterila processer inom pharma och bioteknik. 

Olika material ger olika möjligheter

Lager och axlar på pumparna kan levereras i olika material som SiC (kiselkarbid), volframkarbid, kol och keramik. Tåliga material som gör att pumparna i vissa fall även kan användas i slitande applikationer. Våra magnetdrivna centrifugalpumpar gör det också möjligt att pumpa media med upp till 30 procent partikelinnehåll och upp till 1 millimeter partikelstorlek (beroende på media).

Unik konstruktion och stor kapacitet

CP magnetdriven centrifugalpump, typ MKP-Bio.

Den unika konstruktionen hos våra magnetdrivna metallpumpar (CP-Pumpen) ger överlägsen prestanda och ett minimum av slitdelar. Dessutom finns möjligheten att mäta temperaturen mellan motorns och pumpens magneter, vilket kan användas för övervakning av torrkörning samt processtemperatur.

Våra magnetdrivna pumpar levereras med kapaciteter upp till 1500 m³/h och lyfthöjder upp till 230 meter. Beroende på materialval kan vi hantera vätsketemperaturer upp till 200°C i våra linade pumpar och 350°C i våra metallpumpar.

Vi hjälper dig att välja rätt pump

Våra magnetdrivna centrifugalpumpar är hundra procent läckagefria vilket gör arbetet med aggressiva vätskor säkrare än någonsin. Vi på Lyma har arbetat med pumpar och hantering av korrosiva vätskor i över 40 år, och vi har stor erfarenhet av pump- och materialval.

Läs mer om våra centrifugalpumpar eller kontakta oss direkt för personliga service.

Se fler artiklar