Artiklar

Resistenstabell – ditt verktyg för en säkrare drift

Vid hantering av flöden med korrosiva vätskor är säkerheten viktig. Med en resistenstabell som verktyg, kan du enkelt se vilket material som rekommenderas till dina applikationer. Lyma förklarar!

Vid hantering av korrosiva och slitande vätskor finns det en faktor som är av allra största vikt, nämligen säkerheten. Många kemikalier kan vara brandfarliga, giftiga och frätande, och får under inga omständigheter komma i kontakt med vare sig människa eller annan materia. För att minska risken för läckage och olyckor, är det därför viktigt att vara extra noggrann när man väljer rätt material i de produkter som ska hantera vätskan.

Vad är en resistenstabell?

För att säkerställa att de material som kommer i kontakt med vätskan står emot dess egenskaper kan man använda sig av en resistenstabell. I en resistenstabell finns samlad information om olika materials resistens mot olika typer av vätskor. Alla vätskor har olika egenskaper beroende på koncentration och temperatur, något som resistenstabellen tar hänsyn till.

Till exempel, om du ska hantera salpetersyra med en koncentration på 60% och en temperatur på 40°C, kan du i en resistenstabell se vilken typ av material som bör användas. Kom ihåg att alltid ta höjd i dina beräkningar och välj hellre ett material med något bättre resistens, för att garantera ett säkert flöde. En resistenstabell ska alltid endast ses som en rekommendation och vägledning.

Materialval är avgörande

Att använda rätt material till rätt media är inte bara viktigt för säkerheten i din process, utan även för hållbarheten. Genom att välja ett slitstarkt material med hög resistens mot vätskan, höjer du livslängden på din utrustning och din process samtidigt som risken för oväntade fel eller stopp minskar. Planerade underhållstopp i stället för oplanerade underhållsstopp förbättrar driftsekonomin.

Plast överlägsen metall

När det kommer till att hantera korrosiva vätskor och media i olika typer av pumpar, ventiler och rörsystem är plast att föredra framför metalliska lösningar. Tack vare sina goda materialegenskaper är plast överlägset de flesta typer av metaller vid korrosiva applikationer och i de flesta fall ett mer kostnadseffektivt material jämfört med metaller. Dock måste aktuell temperatur och drifttryck beaktas när plast väljs.

New call-to-action hbspt.cta.load(25377617, ’13aeddd5-b8e8-499e-969a-be482781a2f3′, {”useNewLoader”:”true”,”region”:”eu1″});

Olika typer av plast

Plast finns i många olika utförande och för att lättare kunna läsa av en resistenstabell, är det bra att känna till några av de vanligaste plasttyperna.

40 års erfarenhet

Vi på Lyma har i över 40 år arbetat med hantering av korrosiva vätskor. Vi har stor erfarenhet av materialval och kan hjälpa dig att lättare kombinera rätt material till din vätska.
Kontakta oss direkt för att får personlig service

Läs mer om hur vi tillsammans skapar säkrare flöden