+46 (0) 40-43 88 00

Skapa säkra arbetsplatser och arbetsmiljöer

Säkerhetsmedvetandet i vår bransch ökar för varje år, och det är livsviktigt för våra medarbetare att känna sig trygga på sina jobb. Vi på Lyma Kemiteknik har stor kunskap om korrosiva vätskor och kan hjälpa dig att skapa säkra arbetsplatser för dina anställda.

Vi på Lyma Kemiteknik erbjuder ett sort sortiment av applikationer som pumpar och förflyttar olika typer av ko rrosiva och slitande vätskor. Förutom att kontrollera att utrustningen är säker att använda, säkerställer vi också att den ger en säker arbetsmiljö.

Säkra produkter och personligt skydd

Idag är vi duktiga på att skydda oss med personlig utrustning i vår arbetsmiljö. Vi lär oss hela tiden att
använda produkter som är säkra, och där med säkras
både processen och personalen som arbetar med den.

För att skydda de som jobbar i en industrimiljö, är flänsskydd och sprutskydd enkla och kostnadseffektiva lösningar. Dessa förhindrar att mediet, som passerar i ventiler och flänsförband, inte sprutar på befintlig utrustning och personal. Både inomhus- och utomhusmiljöer kan säkras med hjälp av utrustningen. Skydden gör att det livsfarliga sprutet leds inom skyddet, och på ett kontrollerat sätt leds bort för att förhindra läckage och skador.

Hitta kostnadseffektiva lösningar

All industrier idag strävar efter att ha endast planerade underhållsstopp. Oplanerade stopp är kostsamma, inte bara i utebliven produktion. Utrustning kan ersättas, men när personer kommit till skada är det en tragedi. Om din produktionsutrustning ger dig fler produktionstimmar utan krångel och fungerar år efter år med lite service och underhåll – brukar man säga att den kostnadseffektiv. Om man kan undvika personolyckor är det ovärderligt. En sådan enkel sak som att ha en sandad gallerdurk i plast runt din arbetsstation förbygger enkla halkolyckor.

Skapa säkra miljöer med rätt material

En gallerdurk i plast att föredra på grund av sin låga vikt.

Att välja rätt material till rätt miljö är avgörande för att skapa säkra arbetsplatser. Alla material regerar olika i olika miljöer. Metall kan till exempel vara perfekt i en miljö men inte alls resistent och mediatåligt i en annan. Likaså är plast och glasfiberarmerad plast optimalt och tåligt i vissa miljöer där ädelmetaller inte är det.

Skall en lucka som till exempel en inspektionslucka eller en ränna öppnas, är exempelvis en gallerdurk i plast att föredra på grund av sin låga vikt. Generellt är material som är lättare viktmässigt bättre när det kommer till att förebygga lyft- och ryggskador. Viktigt att komma ihåg är också a tt produkter i plast, till skillnad från produkter i metall, aldrig kan rosta.

När det kommer till utrustning som ska hantera giftiga och frätande medier, är det därför extra viktgt att materialet på de mediaberörda delarna är valda utifrån just det mediet som ska pumpas, förflyttas eller lagras.

Rätt produktionsutrustning och rätt materialval ger en säker drift och därmed en säkra arbetsplatser.

New call-to-action

Lagar och regler på arbetsplatsen

Både arbetsgivaren och arbetstagaren har som ansvar att följa de lagar och regler som finns kring arbetsmiljön. Alla som arbetar inom industrin vet att det stundtals kan vara en farlig bransch och medvetandet om arbetsplatsens risker är höga. Vi på Lyma arbetar dagligen för att minimera riskerna och bidra till säkra arbetsplatser.

Lyma kan hjälpa dig välja rätt material

Vi på Lyma har i över 40 år arbetat med hantering av korrosiva vätskor. Vi har stor erfarenhet av materialval och kan hjälpa dig att lättare kombinera rätt material till din vätska.

Kontakta oss direkt får att få personlig service eller läs mer om oss.

Se fler artiklar