Artiklar

Slitage i pumpsystem

Slitage i pumpsystem ett betydande problem som kan leda till både minskad pumpprestanda och tidigt haveri. I denna artikel tittar vi närmare på slitage, hur det uppstår och vad du kan göra för att minska risken för slitage.

I pumpsystem kan slitage och erosion uppstå på grund av vätska och partiklar i pumpen, ventilerna eller rörledningarna. Detta uppstår framför allt när vätskan ändrar riktning eller hastighet, vilket kan leda till försämring av komponenter, minskad effektivitet och i slutändan även systemfel.

Hur uppkommer slitage i pumpsystem?

Slitage i pumpsystem, ventiler och rör orsakas oftast av fasta partiklar suspenderade i vätskan (kavitationsslitage är ett separat kapitel, kavitation orsakar sprängskador på materialet). Dessa partiklar kan vara naturligt förekommande, exempelvis sand, kristaller eller annan processvätska med partiklar, eller så kan de vara ett resultat av systemkontamination. När vätskan och partiklarna passerar genom pumpen kan de slita både på pumphjulet, höljet och andra komponenter.

Förutom mängden av partiklar påverkar även partiklarnas storlek och hårdhet graden av slitage. Även vätskehastigheten påverkar slitaget eftersom högre hastigheter kan öka partiklarnas slagkraft på pumpytorna. För att undvika slitage bör du därför välja en pump där motorn kan köras på lägre varvtal. I rörsystem är det framför allt i böjar och ventiler som turbulenta strömmar uppstår och här kan större dimensioner för lägre strömningshastighet vara en lösning. Keramiska ventiler, rör eller slangar kan vara ett annat sätt att angripa problemet.

Hur förebygger jag slitage i pumpsystem?

De vita delarna samt impellern är i slitagetålig UHMW-PE (Ultra-high molecular weight – Polyeten). En utmärkt pump när man ska pumpa t.ex. varm svavelsyra med partiklar.

Ett sätt att förebygga slitage i pumpsystem kan vara med hjälp av ett filter som kan ta bort större partiklar från vätskan innan den kommer in i pumpen. Ett annat sätt är att välja ett material med hög motståndskraft mot slitage. Exklusiva material som SMO, titan och keramik har ofta utmärkta slitageegenskaper. Även mjuka material som kan flexa slits mindre, som till exempel gummiklädd metallimpeller och högdensitets-polyeten (UHMW-PE).

Om du har kemikalier i ditt medium behöver du dessutom vara extra vaksam vid val av material. Keramik och UHMW-PE har de bästa kombinerade slitage- och kemiegenskaperna.

UHMW-PE – ett slitstarkt material

UHMW-PE är en typ av polyeten som uppvisar exceptionell slitstyrka på grund av sin höga molekylvikt och unika molekylära struktur. Den har en låg friktionskoefficient, vilket hjälper till att minska nötning av partiklar på pumpytorna. UHMW-PE har också utmärkt slaghållfasthet, vilket gör det mindre känsligt för skador från partiklar. Dess självsmörjande egenskaper bidrar till ytterligare slitstyrka eftersom det minskar friktion och värmeutveckling. Dessa egenskaper gör UHMW-PE till ett populärt val för pumpkomponenter som utsätts för slipande vätskor eller partiklar. En nackdel med UHMW-PE är att den maximala temperaturen för pumpar är ungefär 90°C.

Keramik – utmärkt för frätande vätskor

Keramik är också känt för sin exceptionella hårdhet och motståndskraft mot slitage. Keramiska material, såsom aluminiumoxid eller kiselkarbid, är extremt hårda, vilket gör dem mycket motståndskraftiga mot nötande slitage. Keramik har utmärkta kemiska egenskaper, vilket gör dem lämpliga för hantering av frätande vätskor. En nackdel är dock att keramik är sprött och inte tål mekaniska stötar eller stora snabba temperaturväxlingar. Investeringskostnaden för keramiska pumpar är ofta hög, men i gengäld är livscykelkostnaden mycket låg.

CPs modell ET keramisk pump för extrema slitande kemiska applikationer.

Varför behöver jag förstå uppkomsten av slitage?

Slitage och erosion i pumpsystem är ett betydande problem som kan leda till både minskad pumpprestanda och tidigt haveri. Att förstå faktorerna som påverkar slitage såsom partikelstorlek, hårdhet och vätskehastighet är viktigt för att kunna implementera lämpliga förebyggande åtgärder som lindrar problemen och förlänger pumpsystemets livslängd.

Lyma kan hjälpa dig

Vi på Lyma Kemiteknik har mer än 40 års erfarenhet av att arbeta med kemiskt aggressiva och abrasiva vätskor och kan hjälpa dig att göra rätt applikations- och materialval. I vårt stora sortiment hittar du pumpar, ventiler, rör och tankar som klarar industrins tuffaste applikationer. Välkommen att kontakta oss på Lyma!