+45 69 91 19 88

GreenTech

GreenTech

Nye industrier med nye udfordringer dukker op. Vi har mange års erfaring med løsninger og leverancer til vanskelige anvendelsesområder.

Eksempler på anvendelsesområder, hvor vi kan hjælpe:
• Batteriproduktion
• CO2-opsamling og -lagring
• Energilagring af korrosive medier
• Håndtering af biobrændsel

Batteriproduktion

Ved produktion af især katodemateriale til batterier anvendes der i processerne varme syrer, som er meget korrosive. I rensningsfasen opløses batterikemikalier i syrer, hvilket stiller store krav til udstyret. Håndtering af slam og H2SO4-medier medfører både slitage og korrosionsproblemer. Også genvinding af batterier indebærer udfordringer, da alt indhold i et batteri skal separeres og forædles. Man kan i stedet for højlegeret stål anvende plast- og/eller plastforede stålrør og pumper. Fordelene ved plast er en længere levetid og som oftest bedre leveringstider. Der kan i processerne også dannes vanskelige røggasser. Ved rensning af røggasser, der dannes ved rensning eller forbrænding, er anvendelse af et skrubbersystem af glasfiber fordelagtigt.
Vi hos Lyma Kemiteknik kan også hjælpe med hele strømningskæden for korrosive medier. Vi tilbyder en komplet løsning med pumper, ventiler, rør, tanke, skrubber og øvrigt udstyr.

CO2-opsamling og -lagring

Der udføres afprøvning af udstyr til kuldioxidopsamling (CCS og CCU) forskellige steder i verden. Ved indsamling af kuldioxid fra et bioenergianlæg fås en negativ kuldioxidbalance fra kraftvarmeværket. Lyma Kemiteknik kan assistere med håndtering af aminer til kuldioxidopsamling og pumpning af flydende kuldioxid til videre transport.

Energilagring

Industrien foretager omstilling til vedvarende energiformer. For at kunne opretholde energibalancen kan det til tider være nødvendigt at lagre energien, indtil der rent faktisk er behov for den. Der udvikles i dag spændende processer, hvor overskudsenergi lagres i smeltede medier eller kemiske overgange. Ved visse processer opvarmes egnede medier, en væske eller fast materiale. Der kan være udfordringer forbundet med pumpning af væsker, uanset hvilket energiindhold mediet har. Et kogende medium kan opføre sig meget anderledes end et underkølet medium.

Til faste processer indgår salt ofte som en af komponenterne. Smeltet salt er ud over at være varmt også særdeles korrosivt, og der er særlige krav for at muliggøre pumpning og transport.

Håndtering af biobrændsel

I forbindelse med udfasning af fossile energiformer udvikles det mest miljøvenlige alternativ. Nogle af disse typer biobrændsel er korrosive ved høje temperaturer. Pumperne, som håndterer dette brændsel, skal opfylde ATEX-klassificeringskravene og ligeledes opfylde de stillede korrosionskrav. Visse typer biobrændsel skal i øvrigt opvarmes for at mindske viskositeten, så de kan pumpes.

Lyma Kemiteknik kan hjælpe dig med at vælge den rette type pumpe, som opfylder både sikkerheds-, temperatur- og korrosionskravene.

Service &
service dele

Vi gør det nemmere at få service og let at få den rigtige reservedel til netop din pumpe.

Kunde service

Mød os
på dine vilkår

Lad os komme til dig, ellers kan vi mødes via en videokonference.

Book et møde

Søg
din pumpe

Indtast dit serienummer, og få den nødvendige dokumentation.