Artikler

Resistenstabel – dit redskab til en sikrere drift

Ved arbejdsgange med korrosive væsker er sikkerheden vigtig. Med en resistenstabel som redskab kan du nemt se, hvilket materiale, der anbefales til dine applikationer. Lyma forklarer!

Ved håndtering af korrosive og slibende væsker er der en faktor, der er af den allerstørste betydning, nemlig sikkerheden. Mange kemikalier kan være brandfarlige, giftige og ætsende og må under ingen omstændigheder komme i kontakt med hverken mennesker eller andre stoffer. For at nedsætte risikoen for lækage og ulykker er det derfor vigtigt at være ekstra omhyggelig med at vælge det rigtige materiale i de produkter, der skal håndtere væsken.

Hvad er en modstandstabel?

For at sikre, at de materialer, der kommer i kontakt med væsken, er modstandsdygtige over for dens egenskaber, kan man benytte en resistenstabel. En resistenstabel indeholder samlet information om forskellige materialers resistens over for forskellige typer af væsker. Alle væsker har forskellige egenskaber afhængig af koncentration og temperatur, og det tager resistenstabellen hensyn til.

Hvis du for eksempel skal håndtere salpetersyre med en koncentration på 60 % og en temperatur på 40 °C, kan du i en resistenstabel se, hvilken type materiale, der bør anvendes. Husk altid at indregne en margin i dine beregninger, og vælg hellere et materiale med noget bedre resistens for at garantere en sikker arbejdsgang. En resistenstabel bør altid blot betragtes som en anbefaling og vejledning.

Materialevalg er afgørende

At anvende det rette materiale til det rette medie er ikke kun vigtigt for sikkerheden i din proces, men også for bæredygtigheden. Når du vælger et slidstærkt materiale med høj resistens over for væsken, forlænger du levetiden for dit udstyr og din proces, samtidig med at du nedsætter risikoen for uventede fejl eller produktionsstop. Planlagte vedligeholdelsesstop i stedet for ikke-planlagte forbedrer driftsøkonomien.

Plast bedre end metal

Ved håndtering af korrosive væsker og medier i forskellige typer af pumper, ventiler og rørsystemer er plast at foretrække frem for løsninger af metal. Takket være de gode materialeegenskaber overgår plast de fleste typer af metaller ved korrosive applikationer, og i de fleste tilfælde er det et mere omkostningseffektivt materiale sammenlignet med metal. Dog skal der tages hensyn til aktuel temperatur og driftstryk, når der vælges plast.

Ny opfordring til handling hbspt.cta.load(25377617, ’13aeddd5-b8e8-499e-969a-be482781a2f3′, {”useNewLoader”:”true”,”region”:”eu1″});

Forskellige typer af plast

Plast findes i mange forskellige udførelser, og for lettere at kunne aflæse en resistenstabel er det godt at kende nogle af de mest almindelige plasttyper.

40 års erfaring

Hos Lyma har vi arbejdet med pumper og håndtering af ætsende væsker i over 40 år. Vi har stor erfaring med valg af pumper og materialer. Kontakt os direkte for at få personlig service eller læs mere om vores erfaring.
Kontakt os direkte for en personlig service

Få mere at vide om, hvordan vi arbejder sammen om at skabe mere sikre flows.