Kemisk industri

Pumper til den kemiske industri

Kemisk industri

Vi har stor erfaring med løsninger og leverancer til den kemiske industri. Vores leverancer omfatter pumper, ventiler, rør og andet udstyr til den kemiske industri. Vi har mange referencer inden for følgende kemiske procesflow:

- Svovlsyre
- Saltsyre
- Jernchlorid
- Saltlage
- myresyre
- Gylle

Kjemisk industri er en industri som driver produksjon av kjemiske produkter eller ved hjelp av kjemiske prosesser. I tillegg til produksjon av kjemikalier og legemidler inkluderer kjemisk industri også raffinerier og plast- og gummiindustrien. De mest energiintensive sektorene finnes i produksjonen av kjemikalier og oljeraffinering.

Kemi er til stede i alle værdikæder

Mer enn 95% av alle produserte produkter er avhengige av kjemi, og den kjemiske industrien produserer i dag et bredt spekter av produkter som vi bruker i vårt daglige liv. Kjemisk industri utvikler nye måter å produsere energi, redusere energibehov, produsere rent vann og mat og mange andre av verdens utfordringer. Bedriftene i den kjemiske industrien produserer viktige innspill for mange andre prosesser og inkluderer produksjon av basiske kjemikalier så vel som legemidler. Raffineriene produserer drivstoff av forskjellige slag, inkludert biodiesel.

Kemisk industri og andre procesindustrier kræver høj kemisk stabilitet, selv under ekstreme temperaturforhold. De fleste kemiske processer involverer ætsende medier. Der er dog stor variation afhængigt af den pågældende industri, men den fælles faktor er, at transport og håndtering skal udføres sikkert. En riktig valgt polymer gir høy motstand mot effekten av sterke syrer og baser så vel som løsningsmidler, salter og alkoholer. Fluorplast gir bedre kjemisk motstandskraft enn rustfritt stål til en betydelig lavere pris enn edle metaller, noe som ellers ville være alternativet.
Vi leverer løsninger som sikrer høy funksjon, sikkerhet og kostnadseffektivitet. Med innovative produkter af høj kvalitet og ekspertviden tilbyder vi løsninger, der kan forbedre ydeevnen, reducere spild, minimere nedetid og øge sikkerheden.

Den kemiske industri er energiintensiv

Den kemiske industri er og bliver en energiintensiv industri, og den er i gang med en omstilling mod klimaneutralitet i 2045.