Miljø- og kvalitetsarbejde hos Lyma

Et stort samfunnsansvar for bærekraft

Vi har et stort socialt ansvar, hvilket betyder, at bæredygtighed er centralt hos Lyma. For os er bæredygtighed en kontinuerlig proces, der bør have en positiv indvirkning på miljøet og samfundet. Vi ønsker ikke kun at tilbyde vores kunder bæredygtige produkter, vi stræber vedholdende efter at hjælpe vores kunder med at forbedre deres egne produkter og strømline deres egne produktionsprocesser. Derfor står vi ved din side med vores omfattende applikationsknowhow.

Ecovadis

Lyma er blevet tildelt Silver-vurderingen af ​​det internationale analysefirma Ecovadis. Ecovadis vurderer, hvordan virksomheder arbejder med miljø, bæredygtige indkøb, etik, arbejdstagerrettigheder og menneskerettigheder.

ISO-certificeringer

Lyma er forpligtet til kvalitetsstyring og til at drive vores virksomhed med mindst mulig miljøpåvirkning. Vi er tredjepartscertificeret i forhold til standarderne for kvalitets- og miljøledelse ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015. Standarderne kræver, at du definerer dine processer, løbende måler og forbedrer din drift i forhold til aftalte mål og måler din kundetilfredshed.

Transport

Vi arbejder løbende med optimering af transport og logistik. Vores mål er at reducere vores transportemissioner ved at bruge mere bæredygtige transportløsninger til vores globale godstransport. Vi bruger kun miljøcertificerede transportører.

Forbrug

Vi arbejder aktivt for at reducere miljøbelastningen fra emballage og forbrugsvarer. Ved at sortere forskellige materialer kan vi genbruge disse, og de kan med tiden blive til nye produkter. For os betyder bæredygtighed, at de produkter, vi leverer, skal holde i lang tid, langt ud over garantiperioden. Når produkterne er slidte efter årtiers hårdt arbejde, så skal de kunne repareres. Det er godt for miljøet og også for økonomien. Når vores varer skal bortskaffes, skal dette ske i overensstemmelse med lokale miljølove og retningslinjer.
Vi ser løbende digitalisering som en mulighed for øget bæredygtighed og klimabeskyttelse. Gennem løbende digitalisering har vi kunnet reducere blandt andet vores papirforbrug drastisk.

Energi

Det er vigtigt for os hele tiden at udvikle og forbedre vores drift for at forebygge og minimere miljøbelastningen. Til ejendommen køber vi el, der er vedvarende og opfylder Naturfredningsforeningens kriterier for el mærket med Godt Miljøvalg

UN Global Compact

Meget af vores bæredygtighedsarbejde er baseret på Indutrades Code of Conduct. Den dækker forretningsetik, medarbejderforhold, menneskerettigheder, samfund, miljø, sundhed og sikkerhed. Vores leverandører overholder vores Code of Conduct, og vores produkter leveres som standard i designs, der svarer til de relevante dele af de gældende EU-direktiver (såsom "PED" og "ATEX").

Medarbejdere

Virksomhedskultur har stor indflydelse på medarbejdernes sundhed og vilje til at præstere. Vi bruger løbende medarbejderundersøgelser til at analysere, og vi stræber efter altid at forbedre virksomhedskulturen.

Personaleudvikling

Udvikling og promovering af medarbejdere er af afgørende betydning for os. Kompetence er et af Lymas nøgleord for at kunne anbefale langsigtede og sikre løsninger til vores kunder.

Sundhed og sikkerhed

Vi tilbyder en komplet løsning: Pumper, ventiler, rør, tanke og andet udstyr. Alt sammen med fokus på håndtering af ætsende og slibende strømme. Den højeste prioritet er løbende optimering af produkt- og systemsikkerhed. For at forhindre ulykker og skader er vores produkter underlagt strenge testkrav. Vores forskellige godkendelser og certificeringer giver os mulighed for at tilbyde dig individuelle løsninger og garantere det højeste niveau af sikkerhed.