Smudsfilter

Lyma produktsortiment

Effektivt smudsfilter, der renser ætsende kemikalier

Snavsfiltre bruges som en mekanisk rensning af ætsende kemikalier. Fanger effektivt de faste partikler, der er større end filterindsatsens maskestørrelse, når mediet strømmer gennem den cylindriske indsats. Snavsfiltre kan også leveres med alternative maskestørrelser.

Filter

Filter

Måling af differenstryk over snavsfilteret giver en indikation af filterets status. Et markant øget trykfald over filteret indikerer, at filterindsatsen skal rengøres. For at få den bedste funktion og nemmeste rengøring af filterindsatsen, skal filteret monteres i en vandret rørledning med låget nede. Bemærk strømningsretningen. Filteret kan monteres lodret med nedadgående strømning.