Trykaflastningsventiler

Lyma produktsortiment

Trykventiler til flow med konstant arbejds- eller modtryk.

Trykaflastningsventiler bruges, når du ønsker et flow med konstant arbejds- eller modtryk. Vores trykaflastningsventiler er beregnet til ætsende kemikalier og reducerer også trykstød og pulsationer.

Filter

Filter

Ventilens åbningstryk indstilles med justeringsskruen og låses med låsemøtrikken. Når arbejdstrykket eller indgangstrykket når den indstillede værdi, åbnes ventilen mod fjederen, og der opnås strøm på sekundærsiden.