Kunskapsbank

Hur fungerar en doseringspump/doserpump?

En doserpump är oumbärlig för precision vid tillsättning av små vätskemängder med hög noggrannhet. Vid pH-justering eller kemikalieinjektion använder man doserpumpar. Lymas erbjuder olika material som PVC, PP, PVDF, och rostfritt stål. Från grundläggande on/off-pumpar till avancerade varianter som kan styras via 4-20 mA signaler eller pulser från vattenmätare.

Vanliga typer av doseringspumpar:

Membrandoserpumparna finns i tre olika typer och är alltid försedda med PTFE membran: Magdos som är en solenoid/magnetdriven, Memdos som är en elmotordiven pump med växellåda, Memdos smart som har steppermotor.
Kolv doserpumpar används generellt vid högre tryck (>10bar) och mindre flöden medan membrandoserpumpar används för lite större flöden vid lägre tryck. Kolv doserpumpen lämpar sig bra om du ska trycka in vätskan i exempelvis en reaktor under högt tryck. Membranpumpen passar bättre till större mängder för neutralisering i vissa processer exempelvis vattenrening. Vill du minska pulsationerna kan du använda en pulsationsdämpare. Detta för att minimera påfrestningar och tryckpikar på rörsystemen. Har du en lång tryckledning, mer än 10m, måste du ha en pulsationsdämpare annars kan du skada pumpen.

Om man önskar en nästintill helt pulsfri dosering bör man istället använda en kugghjulspump. Det är svårare att få en exakt dosering med kugghjulspump, då kolv eller membranpumpar ger en exakt mängd per slag medan kugghjulspumpen kan variera vid temperaturförändringar då viskositeten förändras.

Motordrivna Membrandoserpumpar

 • ATEX-godkända för zon 1 och 2
 • Material: PVC, PP, PVDF eller syrafast stål
 • Kapacitet: Upp till 8000 l/h
 • Styrning och övervakning via Modbus (Ethernet)
 • Stepmotordrift för justerbar tryckslagshastighet

Motordrivna Kolvdoserpumpar

 • Möjlighet att levereras med flera pumphuvuden för exakt blandning
 • Ång-, vatten- eller eluppvärmda doseringshuvuden tillgängliga
 • Material: Rostfritt stål och Hastelloy
 • Kapacitet: Upp till 24 600 liter/h
 • Maxtryck: Upp till 400 bar

Pulsfria Kugghjulspumpar

 • Tillgängliga i axeltätat eller magnetkopplat utförande
 • Kapacitet: Upp till 13 kubik
 • Maxtryck: Upp till 25 bar
 • Material: PFA, rostfritt stål, titan eller Alloy-C
 • Helixformade kuggar för ökad verkningsgrad

Hur väljer du rätt doserpump?

För att välja rätt doserpump måste du beakta parametrar som typ av media, temperatur, flöde och tryck. Följ dessa steg:

 1. Definiera vilket media och vilken temperatur pumpen ska arbeta med.
 2. Bestäm önskat flöde i liter per timme [l/h].
 3. Bestäm mottrycket i bar.
 4. Ta fram snittpunkten mellan flödes- och tryckkraven för att välja den mest lämpliga pumptypen.

Vi skräddarsyr din pump i materialen PVC, PP, PVDF eller rostfritt stål

Hos oss hittar du doserpumpar med vätskeberörda material av PVC, PP eller PVDF samt rostfritt stål. Som standard är membranen av PTFE. Pumparna skräddarsys baserat på aktuellt media som doserpumpen ska pumpa. Du kan dessutom välja mellan ett flertal olika plastkvaliteter och även rostfritt stål, vilket gör att vi kan optimera materialvalet efter aktuell applikation. Doserpumparna levereras med fläns- eller gänganslutning.

Lyma Kemiteknik är expert på driftsäkra doserpumpar för tuffa industrimiljöer

Lyma Kemiteknik levererar driftsäkra och användarvänliga doserpumpar till verksamheter inom kemiindustri, pappersindustri, stål/gruvindustri, energi och sopförbränning. Verksamheterna har stränga krav på säkerhet och drift.