Kunskapsbank

En förträngningspump med hög sugförmåga som används i många industrier

Tack vare sin starka sugförmåga och mångsidiga kapacitet används slangpumpar i många olika anläggningar. Pumpen klarar i princip alla typer av vätskor såsom partikelmängd media, slurry, samt trögflytande och lättflytande vätskor. Detta gör den perfekt för bryggerier, kraftstationer, avfallsanläggningar och reningsverk. Slangpumpen är också vanligt förekommande i kemi-, energi- och gruvsektorn.

Hur fungerar en peristaltisk pump?

Vätskan i en slangpump är innesluten i en flexibel slang monterad inuti ett cirkulärt utformat pumphus. Ett antal rullar eller tryckskor som sitter fästa på rotorn komprimerar den flexibla slangen. När rotorn roterar klämmer tryckskon slangen mot huset. Det är detta som tvingar vätskan att röra sig i rotationsriktningen genom slangen. När kammen, tryckskon, passerat öppningen till sugsidan öppnar slangen sig igen till sitt naturligt öppna tillstånd. När detta sker suger pumpen in ny vätska i slangen. Den processen kallas peristaltik och därför benämns slangpumpar ofta för peristaltiska pumpar (det engelska namnet för dessa pumpar är hose pump eller peristalic pump).

Konstruerad med tryckskor och komprimator

Slangpumpar har ofta två eller tre tryckskor men det förekommer också modeller med flera rullar. Den har även en komprimator, en slags rotor som komprimerar slangen en punkt i taget och pressar på så vis vätskan framåt. Tack vare sin konstruktion är en peristaltisk pump tät, d.v.s. läckaget mellan trycksida och sugsida är minimalt. Slangpumpen skapar därför ett undertryck eller sug som är exceptionellt bra. Dessutom klarar pumpen höga uppfordringstryck, normalt upp till 13 bar i kontinuerlig drift.

Mindre slangpumpar drivs ofta av en elmotor och större slangpumpar för industriellt bruk drivs oftast av en kuggväxelmotor p.g.a. höga moment och relativt låga varvtal. Pumphuset är fyllt med smörjmedel (ofta glycerin) för att undvika nötning på utsidan av slangen och förhindra värmestegring.

Självsugande pumpar
Elro portabel slangpump typ M, typ T och typ GUP

I vilka utföranden finns slangpumparna?

Hos Lyma hittar du både stationära och portabla slangpumpar. De portabla kommer med en mobil vagn eller med bärhandtag, har en kapacitet på upp till 18 m3/h och klarar 2 bar. De stationära slangpumparna finns upp till 50 m3/h och klarar upp till 13 bar. Både den stationära och den portabla slangpumpen kan levereras med olika slangar – naturgummi, nitril och CSM. Våra slangpumpar är perfekta för trögflytande vätskor, men pumpar även media såsom:

  • Kalkslurry
  • Slurrytransport
  • Abrasiva (slitande) vätskor med partiklar
  • Högviskösa och klibbiga vätskor

Är du intresserad av en portabel förträngningspump? Vi erbjuder portabla pumptyper med dieseldriven, eldriven eller bensindriven motor. Välj även mellan anslutningar såsom gängade eller camlock.

Bra att tänka på vid val av peristaltisk pump för aggressiva vätskor

Inom industrin är det vanligt att använda slangpumpar för aggressiva vätskor som t.ex. kemikalier. När du ska välja pumptyp är det bra att ha i åtanke följande:

  • De viktigaste faktorerna att ta hänsyn till är materialet och kvaliteten på slangen. Naturgummi har den bästa utmattningshållfastheten och EPDM medan Hypalon har den högsta kompatibiliteten för kemiska applikationer.
  • Kom ihåg att undvika kontaminering eller kontakt med andra delar än slangen.
  • En slangpump kan du köra kontinuerligt, eller med indexerat varvtal (partiella varv) för att leverera små mängder vätska och används därför även flitigt för dosering av vätskor. Men om du vill ha en noggrann dosering bör du överväga att använda antingen membranpumpar eller kolvmembranpumpar.

En av slangpumpens fördelar är att den pumpade vätskan endast kommer i kontakt med slangens inre yta. På så vis slipper du problem med ventiler, O-ringar eller andra tätningar, vilket kan vara ett problem med andra förträngningspumpar. Samtidigt är slangen också den svagaste länken i en slangpump.