Kunskapsbank

Vad är en magnetventil och dess användningsområden i industriella processer

En magnetventil är en elektromekanisk ventil som spelar en avgörande roll i styrningen av vätske- eller gasflödet inom industriella processer. Dessa ventiler, som erbjuds av Lyma, utmärker sig genom snabb och säker omkoppling, lång livslängd och hög tillförlitlighet.

Typer av magnetventiler: Pilotstyrda och direktverkande

De vanligaste varianterna av magnetventiler inkluderar pilotstyrda och direktverkande modeller. Pilotstyrda ventiler använder systemledningstryck för att kontrollera huvudöppningen, medan direktverkande ventiler hanterar huvudventilöppningen direkt. Moderna industriella magnetventiler, såsom de från Lyma, erbjuder låga spänningar (24 V DC) och låg effekt, vilket ger effektiv hantering av korrosiva medier.

Applikationer av magnetventiler i industriella processer

Magnetventiler används brett inom olika industriella tillämpningar, inklusive:

 • Vattenverk
 • Avloppsrening
 • Maskin- och anläggningsteknik
 • Kylning, smörjning och dosering
 • Säkerhetsteknik
 • Dränering
 • Rengöringsprocesser

Funktionsprincipen för en magnetventil

En magnetventil består vanligtvis av en spole, kolv och hylsa. När ventilen är stängd, håller en kolvreturfjäder kolven mot öppningen för att hindra flödet. Aktivering av magnetspolen skapar ett magnetfält som lyfter kolven och möjliggör därmed flödet. Genom att mata spänning till en öppen ventil stängs kolven av öppningen och stoppar flödet.

NAMUR magnetventiler för automatiserad ventilteknik

NAMUR (User Association of Automation Technology in Process Industries) är en standard för automatiserad ventilteknik. Lyma erbjuder ett brett utbud av NAMUR-ventiler som passar pneumatiska manöverdon för att optimera automationsprocesserna.

Lymas magnetventiler – en översikt

Lymas magnetventiler excellerar i hantering av aggressiva medier såsom giftiga, frätande eller förorenande vätskor. De är idealiska för applikationer som involverar ämnen som järnklorid, lösningsmedel, saltsyra, slurry och processgas. Våra ventiler, som ASV magnetventilen, erbjuder olika materialalternativ och anslutningsmetoder för att möta specifika krav och miljöer.

Val av modell – viktiga punkter att överväga

För att välja rätt magnetventilmodell för din applikation och maximera resultatet, överväg följande faktorer:

 • Arbetstryck: Definiera min- och maxtryck samt tryckskillnader.
 • NC/NO: Bestäm om ventilen bör vara stängd eller öppen när strömmen bryts.
 • In- och utgångar: Identifiera funktionen och antalet in- och utgångar.
 • Spänning: Specificera den nödvändiga spänningen för ventilens funktion.

För att utforska vårt breda sortiment och hitta den perfekta magnetventilen för dina behov, kontakta Lyma. Vi erbjuder pålitliga och anpassningsbara lösningar för industriella processer.