+46 (0) 40-43 88 00

Kvalitet & hållbarhet

Miljö & kvalitetsarbete hos Lyma

Lyma arbetar målmedvetet med kvalitetsstyrning och att driva vår verksamhet med minsta möjliga miljöbelastning. Vi är tredjepartscertifierade mot kvalitets- och miljöledningsstandarderna ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015. Standarderna kräver att man definierar sina processer, ständigt mäter och förbättrar sin verksamhet mot beslutade mål samt mäter graden av kundtillfredsställelse.

Produkter med lång hållbarhetstid

För oss betyder hållbarhet att de produkter vi levererar ska hålla länge, långt bortom garantitiden. När produkterna efter decenniers hårt arbete slitits ut, då ska de gå att reparera. Det är bra för miljön och även för ekonomin. När våra varor ska kasseras ska detta ske i enlighet med lokala miljölagar och riktlinjer.

Vi rekommenderar våra kunder att källsortera ingående komponenter som till exempel metall, plast eller elektronik för återvinning.

Närbild på pump

Slingerväg från ovan

UN Global Compact

Genom vår koncern deltar vi i UN Global Compact, vars syfte är att arbeta med mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. Våra produkter levereras standardmässigt i utföranden som motsvarar tillämpliga delar av gällande EU-direktiv (som till exempel ”PED” och ”ATEX”).

UN Global Compact