+47 23 96 94 90

Energi

Vi har lang erfaring med løsninger og leveranser til energiprogrammer

Vi fokuserer hovedsakelig på følgende prosesser:

  • Røykgaskondens
  • Kondensatopplæring
  • Røykgassrensing

Røykgaskondens

Grunnlaget for teknologien er et fuktig drivstoff (vanligvis biodrivstoff eller avfall) og en mottaker av lavverdig energi (typisk fjernvarme). Fuktigheten i drivstoffet fordamper før forbrenning av drivstoffet, noe som er et energitap. Med forskjellige teknologier kan imidlertid energiutbyttet fra drivstoffet øke, noe som gir en stor besparelse i form av redusert drivstoffetterspørsel og også gir betydelige fordeler for miljøet. Kullsyreutslipp reduseres med drivstoffkrav, og røykgassen som forlater anlegget blir renset i prosessen.

Kondensatopplæring

Røykgaskondensat renses først og fremst via membranteknologi, som blant annet gir energi- og kjemiske besparelser.

Membranteknologien dekker alt fra utvannet vannproduksjon fra røykgaskondensat til enkle tilfeller med krav til partikkelinnhold og pH.

Røykgassrensing

I kombinasjon med røykgaskondensering er røykgassrensing et naturlig element. Oppgaven med røykgassrensingssystemer er å redusere mengden miljø- og helsefarlige utslipp til atmosfæren. Dette inkluderer f.eks. tungmetaller, dioksiner, eutrofiering og forsurende stoffer. Mange av stoffene er giftige og kreftfremkallende. Det er derfor viktig å minimere utslippene. Ved å skille svoveldioksid og nitrogenoksider fra røykgassen har forsuring av skog og innsjøer blitt betydelig redusert. Rengjøringen gjøres vanligvis med skrubber eller tekstilbarriere med karbon- og kalkdosering.

I tillegg til energianlegg forekommer røykgassrensing også i stål-, kjemisk- og prosessindustrien for røykgassrensing, som dannes under forbrenningen av f.eks. farlig avfall, kommunalt avfall, industriavfall og biodrivstoff.

Lyma tilbyr en komplett løsning med pumper, ventiler, rør, tanker, skrubber og annet utstyr.

Prosessen inkluderer vanligvis skrubbevæsker, slukkevæsker, kondensat og kalkoppslemming, men også behandling av slam og lut. Væskene er etsende og / eller slitende, og vi leverer plastforede akseltette pumper, termoplastiske ventiler, GRP-rør og GRP-tanker samt GRP-skrubber.

I miljøet rundt skrubber og tanker kan vi tilby gittergulv og bærende konstruksjon som tåler korrosjonsmiljøet – disse er laget av glassfiber, GRP.

For slamhåndtering tilbyr vi slangepumper og komplette doseringsstasjoner for dosering.

For regulering av røykgassstrømmer tilbyr vi også røykgassdempere av korrosjonsbestandig GRP eller stålkvalitet.

Service &
servicedeler

Vi gjør det lettere å få service og enkelt å få riktig reservedel til akkurat din pumpe.

Kundeservice

Møt oss
på dine vilkår

La oss komme til deg, ellers kan vi møtes via en videokonferanse.

Bestill et møte

Søk
pumpen din

Skriv inn serienummeret ditt og få dokumentasjonen du trenger.