+47 23 96 94 90

Kjemisk industri

Kjemisk industri

Kjemisk industri er en industri som driver produksjon av kjemiske produkter eller ved hjelp av kjemiske prosesser. I tillegg til produksjon av kjemikalier og legemidler inkluderer kjemisk industri også raffinerier og plast- og gummiindustrien. De mest energiintensive sektorene finnes i produksjonen av kjemikalier og oljeraffinering.

Kjemi finnes i alle prosesseringskjeder

Mer enn 95% av alle produserte produkter er avhengige av kjemi, og den kjemiske industrien produserer i dag et bredt spekter av produkter som vi bruker i vårt daglige liv. Kjemisk industri utvikler nye måter å produsere energi, redusere energibehov, produsere rent vann og mat og mange andre av verdens utfordringer. Bedriftene i den kjemiske industrien produserer viktige innspill for mange andre prosesser og inkluderer produksjon av basiske kjemikalier så vel som legemidler. Raffineriene produserer drivstoff av forskjellige slag, inkludert biodiesel.

Kjemisk industri og annen prosessindustri stiller krav til høy kjemisk stabilitet selv under ekstreme temperaturforhold.
En riktig valgt polymer gir høy motstand mot effekten av sterke syrer og baser så vel som løsningsmidler, salter og alkoholer. Fluorplast gir bedre kjemisk motstandskraft enn rustfritt stål til en betydelig lavere pris enn edle metaller, noe som ellers ville være alternativet. Vi leverer løsninger som sikrer høy funksjon, sikkerhet og kostnadseffektivitet.

Service &
servicedeler

Vi gjør det lettere å få service og enkelt å få riktig reservedel til akkurat din pumpe.

Kundeservice

Møt oss
på dine vilkår

La oss komme til deg, ellers kan vi møtes via en videokonferanse.

Bestill et møte

Søk
pumpen din

Skriv inn serienummeret ditt og få dokumentasjonen du trenger.