+47 23 96 94 90

Petrokjemisk industri

Varme oljer i petrokjemisk industri

I et raffineri er det oljepumping der væsken er opptil 500 grader. For å takle denne håndteringen anbefales det å bruke vannkjølte gap-rørpumper.

Service og kjølevann

I prosessen er det nødvendig med kjølevann, der vi anbefaler å bruke glassfiberarmert epoksyrør. Vi bruker jordede rør, ledende rør, for å eliminere elektriske statiske spenninger. Rørene må være brannklassifisert i henhold til IMO3, for å kunne bruke oljeplattformer og raffinerier.

Saltvann og brakkvann som ofte hentes fra havet, er kjent for å være etsende, og det anbefales derfor å bruke vannventiler av plast for å unngå rustproblemer.

Avsvovlingsprosess

I prosessene der svovelsyre dannes i en avsvovlingsprosess, kan foretede ventiler, rør og pumper anbefales.

Service &
servicedeler

Vi gjør det lettere å få service og enkelt å få riktig reservedel til akkurat din pumpe.

Kundeservice

Møt oss
på dine vilkår

La oss komme til deg, ellers kan vi møtes via en videokonferanse.

Bestill et møte

Søk
pumpen din

Skriv inn serienummeret ditt og få dokumentasjonen du trenger.