GreenTech

GreenTech

Det vokser frem nye industrier med nye utfordringer. Vi har lang erfaring med løsninger og leveranser til kompliserte applikasjoner.

Eksempel på applikasjoner vi kan hjelpe til med:

  • Batteriproduksjon
  • CO2-fangst og -lagring
  • Energilagring i korrosive medier
  • Håndtering av biodrivstoff

Batteriproduksjon

Ved produksjon av katodemateriale til batterier, brukes varme, svært korrosive syrer i prosessene. I rensetrinnet løses batterikjemikaler opp i syrer, noe som stiller høye krav til utstyret. Håndtering av slurry og H2SO4 -medier forårsaker både slitasje og korrosjonsproblem. Også gjenvinning av batterier gir utfordringer siden alt innholdet i et batteri må separeres og foredles. I stedet for å bruke høylegert stål, kan man bruke plast- og / eller plastfôrede stålrør og pumper. Fordelene med plast er lengre levetid og som regel bedre leveringstider. Prosessene kan også medføre problematiske røykgasser. Rensing av røykgass som dannes ved forbrenning, bruker med fordel skrubbesystemer i glassfiber.

I Lyma kemiteknik kan vi også hjelpe til med hele flytkjeden for korrosive medier. Vi tilbyr en komplett løsning med pumper, ventiler, rør, tanker, skrubber og annet utstyr.

CO2 fangst og lagring

Rundt om i verden testes utstyr for karbonfangst (CCS og CCU). Ved å samle inn karbon fra et bioenergianlegg får man en negativ karbonbalanse fra kraftvarmeverket. Lyma Kemiteknik kan bidra med håndtering av aminer for karbonfangst og pumping av flytende karbon for videre transport.

Energilagring

Industrien er i omstilling fra fossile til fornybare energikilder. For å opprettholde kraftbalansen må energien noen ganger lagres til det faktisk er bruk for den. I dag utvikles det spennende prosesser der overskuddsenergi lagres i smeltede media eller kjemiske overganger. Ved visse prosesser varmer man opp et egnet medium, en væske eller fast materiale. For væsker kan det oppstå utfordringer med pumpbarheten, uansett hvilket energiinnhold mediet har. Et kokende medium kan oppføre seg helt annerledes mot et underkjølt medium.

For faste prosesser har man ofte salt som en av komponentene. I tillegg til å være varmt, er salt svært korrosivt og stiller spesielle krav for å kunne pumpes og transporteres.

Håndtering av biodrivstoff

I trinnet med å fase ut fossile energikilder utvikles det alternativer som er mer miljøvennlige. Noen av disse biobrenslene er korrosive ved høyere temperaturer. Pumpene som håndterer disse brenslene, må ha ATEX-sertifiseringer og samtidig oppfylle de korrosjonskravene som stilles. Visse biobrensler må dessuten varmes opp for å redusere viskositeten og gjøre det mulig å pumpe brenslene.

Lyma Kemiteknik kan hjelpe deg med å velge riktig pumpetype som oppfyller kraven til både sikkerhet, temperatur og korrosjon.