Kjemisk industri

Pumper for kjemisk industri

Kjemisk industri

Vi har lang erfaring med løsninger og leveranser til kjemisk industri. Vi leverer blant annet pumper, ventiler, rør og annet utstyr til kjemisk industri. Vi har mange referanser innen følgende kjemiske prosessflyter:

- Svovelsyre
- Saltsyre
- Jernklorid
- saltlake
- maursyre
- Slurry

Kjemisk industri er en bransje som produserer kjemiske produkter eller bruker kjemiske prosesser. I tillegg til produksjon av kjemikalier og legemidler omfatter kjemisk industri også raffinerier og plast- og gummiindustrien. De mest energikrevende sektorene er produksjon av kjemikalier og oljeraffinering.

Kjemi finnes i alle verdikjeder

Mer enn 95 % av alle produserte produkter er avhengig av kjemi, og den kjemiske industrien produserer i dag et bredt spekter av produkter som vi bruker i hverdagen. Kjemisk industri utvikler nye måter å produsere energi på, reduserer energibehovet, sørger for rent vann og mat og løser mange andre utfordringer i verden. Kjemiske industribedrifter produserer viktige innsatsfaktorer til mange andre prosesser, fra produksjon av basiskjemikalier til legemidler. Raffineriene produserer ulike typer drivstoff, blant annet biodiesel.

Kjemisk industri og annen prosessindustri krever høy kjemisk stabilitet selv under ekstreme temperaturforhold. De fleste kjemiske prosesser involverer korrosive medier. Det er imidlertid store variasjoner fra bransje til bransje, men felles er at transport og håndtering må skje på en sikker måte. En riktig valgt polymer gir høy motstandsdyktighet mot sterke syrer og baser samt løsemidler, salter og alkoholer. Fluorplast gir bedre kjemisk bestandighet enn rustfritt stål til en betydelig lavere kostnad enn edle metaller, som ellers ville vært alternativet.
Lyma leverer løsninger til den kjemiske industrien som sikrer høy funksjonalitet, sikkerhet, bærekraft og kostnadseffektivitet. Med innovative produkter av høy kvalitet og ekspertkunnskap tilbyr vi løsninger som kan forbedre ytelsen, redusere avfall, minimere nedetid og øke sikkerheten.

Den kjemiske industrien er energiintensiv

Den kjemiske industrien er og vil forbli en energiintensiv bransje, og den gjennomgår en omstilling mot klimanøytralitet innen 2045.