Petrokjemisk industri

Petrokjemisk bruk

Petrokjemisk industri

Petrokjemi er en gren av industrikjemien som arbeider med raffinering av petroleum og naturgass og biprodukter av disse. Som navnet antyder, utvinnes petrokjemikalier hovedsakelig fra petroleum, men også fra andre fossile brensler som kull eller gass.

Raffinerier håndterer svært korrosive medier, noe som stiller høye krav til holdbarhet, driftssikkerhet og pålitelighet. Samtidig stiller den pågående overgangen til fornybart drivstoff enda høyere krav til korrosjonsbestandighet og kvalitet på utstyret. Lyma har alltid vært en del av den omstillingen som bransjen gjennomgår, med produkter som er tilpasset fremtidens behov for å beskytte både mennesker og miljø.

Vi har lang erfaring med bruksområder innen petrokjemisk industri, blant annet

  • Oljen
  • Kjøle- og brannvann
  • Kjemiske prosesser

Rustfritt stål er det dominerende materialet i et raffineri. Det finnes imidlertid flere installasjoner der for eksempel epoksy- eller teflonforede produkter har minst like god korrosjonsbestandighet. Lyma har lang erfaring med å utvikle løsninger for korrosive og slitende bruksområder i den petrokjemiske industrien.

Varme oljer i petrokjemisk industri

I et raffineri er det oljepumping der væsken er opptil 500 grader. For å takle denne håndteringen anbefales det å bruke vannkjølte gap-rørpumper.

Service og kjølevann

I prosessen er det nødvendig med kjølevann, der vi anbefaler å bruke glassfiberarmert epoksyrør. Vi bruker jordede rør, ledende rør, for å eliminere elektriske statiske spenninger. Rørene må være brannklassifisert i henhold til IMO3, for å kunne bruke oljeplattformer og raffinerier.

Saltvann og brakkvann som ofte hentes fra havet, er kjent for å være etsende, og det anbefales derfor å bruke vannventiler av plast for å unngå rustproblemer.

Avsvovlingsprosess

I prosessene der svovelsyre dannes i en avsvovlingsprosess, kan foretede ventiler, rør og pumper anbefales.