Stål- og gruveindustrien

Stål- og gruveindustrien

Stålprosessen trinn for trinn

Etter smelting tilfører vi forskjellige tørre produkter. På grunn av varmen kan vi ikke bruke væske på grunn av risikoen for dampeksplosjon. Vi bruker keramiske ventiler, slanger og rør som tåler slitasje.

Stålraffineringsprosessen

Transport og lagring av syrer

Sentrifugalpumper brukes hovedsakelig til intern transport av syrene i råsyrestasjonen. En magnetdrevet pumpe kan anbefales her, da det hovedsakelig handler om sikkerhet, da disse er lekkasjefrie. Fra en rå syrestasjon pumpes syrene vanligvis til en blandetank. Vi kan tilby forskjellige slags tanker for formålet. Dual laminat tanker, dvs. glassfiber tanker som er belagt med en polymer som tåler korrosjon. Disse blir også referert til som linjetanker. Ved bruk av for eksempel hydrogenfluorid, HF, brukes ikke glassfiber, men da anbefaler vi tanker i rene polymerer, for eksempel HDPE (High Molecular Polyethylene). En statisk mikser kan med fordel brukes for disse blandetankene.

Vi selger plastventiler laget av materialer PP og PVDF for disse applikasjonene. I kalde utemiljøer anbefaler vi ventiler av fluorplastisk stål. Disse ventilene tåler temperaturer mellom -60 og +200 grader. I miljøer med syrer er luften etsende og må ventileres bort. Dette gjøres med fordel ved hjelp av grp-rør, grp-vifter og store dempere i forskjellige plastmaterialer.

Betbad

Ulike syrer brukes avhengig av hvilken type stål som skal syltes. Ved sylting av karbonstål brukes svovelsyre eller saltsyre. Når det gjelder rustfritt stål AISI 304 eller syrefast stål AISI 316L, brukes en blandet syre av for eksempel 5% flussyre, HF og 20-25% salpetersyre, HNO3. Vi kan produsere rødbeter i foret glassfiber, GRP. Roebadene varmes opp ved hjelp av varmevekslere og der har vi både plast- og grafittvarmevekslere å tilby

Pumpene vi anbefaler er akseltette sentrifugalpumper. På grunn av metallpartiklene kan vi ikke bruke magnetisk drevne pumper. I miljøet rundt betebadet kan vi tilby gittergulv og bærende konstruksjon som tåler korrosjonsmiljøet - disse er laget av glassfiber, GRP. I kombinasjon med betebad avhenger valget av ventiler av temperaturen. For regenereringstrinnet som kommer når beteslammet tømmes, bruker vi hovedsakelig foret sentrifuger pumper.

Syrenøytraliseringsavdeling

Syrenøytraliseringsavdelingen som kommer etter regenereringen bruker kalk for å nøytralisere syren tilbake til pH 7. Hvis det brukes kalkmelk, pumper vi den med en sentrifugalpumpe. Hvis vi derimot bruker tørr kalk, kan vi bruke en slange til å håndtere disse i kombinasjon med en fraktcontainer. Når vi nøytraliserer kalkmelken, brukes en dynamisk mikser i kalkblanderen. Når vi pumper kalkmelk, må vi bruke kontinuerlig skylling og så bruker vi en såkalt slukkebeholder, ellers tetter kalk pumpen til. Ventilene som brukes i dette trinnet er vanligvis slangeventiler, som ved nøytral pH kan være laget av naturgummi.

Filtertrykk

Slammet som oppstår som etter nøytraliseringen sendes i en kammerfilterpresse. For å transportere dette slammet kan vi ikke bruke en vanlig sentrifugalpumpe, men der bruker vi en filterpressepumpe med 14-15 bar utløpstrykk.

Det interne renseanlegget

For dette trinnet, som inkluderer flokkering og slamhåndtering, er det behov for både doseringspumper og for eksempel slangepumper.