Kunnskapsbank

Slik velger du riktig membranventil for optimal ytelse og holdbarhet

Membranventilen er en viktig komponent i prosessindustrien og brukes til å regulere gjennomstrømningen av gasser og væsker. For å sikre best mulig ytelse og lang levetid er det viktig å velge riktig membranventil for din spesifikke applikasjon. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva en membranventil er, hvordan den fungerer, hvilke fordeler den har i forhold til andre ventiltyper, og hvordan du velger og vedlikeholder den for å oppnå optimal effektivitet.

Hva er en membranventil, og hvordan fungerer den?

En membranventil har en fleksibel membran som beveger seg mot en "tapp" i ventilhuset. Spindelen kan betjenes mekanisk ved hjelp av et håndhjul, pneumatisk eller elektrisk. De pneumatiske variantene finnes i tre versjoner: fjærlukkende, fjæråpnende eller dobbeltvirkende. Fjærlukking brukes for "fail-safe close" og fjæråpning for "fail-safe open", noe som betyr at ventilen lukker eller åpner seg selv ved bortfall av strøm eller luft.

Fordeler med membranventiler

Membranventiler er svært effektive og allsidige, spesielt når det er viktig med presis strømningskontroll. Disse ventilene er enkle å justere for å regulere gjennomstrømningen, og de er derfor ideelle for strømningskontroll i ulike bruksområder.

Bruk i prosessindustrien

Asahis membranventiler egner seg for de fleste kjemikalier i prosessindustrien og er tilgjengelige i materialer som PP, PVC, PVDF, EL-PVDF, samt membraner i både EPDM og PTFE, EL-PTFE for best kjemisk bestandighet. De brukes i en rekke ulike bruksområder, som svovelsyre, saltsyre, jernklorid, lut, beisebad, flussyre, salpetersyre og slukkevæsker.

Installasjon og vedlikehold

Membranventilene leveres med flenstilkoblinger som gjør det enkelt å sette dem inn i rørsystemet. Alternativt kan de leveres med gjengeender eller ender for muffesveising, avhengig av kravene til rørsystemet. Vedlikeholdet er minimalt, og det eneste som må gjøres, er å skifte membranen, noe som enkelt gjøres ved å fjerne toppen av ventilen. Hvor ofte dette må gjøres, avhenger av faktorer som trykk, temperatur og medietype.

Hvordan velge riktig membranventil

For å sikre at du velger riktig membranventil til ditt bruksområde, må du vite hvilket medium, trykk og temperatur ventilen skal operere under. Deretter bestemmes det optimale materialet for både ventilen og membranen basert på disse faktorene.

Kontakt Lyma for å se nærmere på vårt utvalg av membranventiler og få skreddersydde anbefalinger som passer dine spesifikke behov i prosessindustrien.