+47 23 96 94 90

Kvalitet & holdbarhet

Miljø- og kvalitetsarbeid på Lyma

Lyma jobber målrettet med kvalitetsstyring og for å drive virksomheten vår med minst mulig miljøpåvirkning. Vi er tredjeparts sertifisert mot kvalitets- og miljøledelsesstandardene ISO 14001: 2015 og ISO 9001: 2015. Standardene krever at du definerer prosessene dine, kontinuerlig måler og forbedrer virksomheten din mot fastsatte mål og måler graden av kundetilfredshet.

ISO-sertifikat

Produkter med lang holdbarhet

For oss betyr holdbarhet at produktene vi leverer skal vare lenge, lenge utover garantiperioden. Når produktene er utslitt etter flere tiår med hardt arbeid, bør de kunne repareres. Det er bra for miljøet og også for økonomien. Når varene våre skal kastes, må dette gjøres i samsvar med lokale miljølover og retningslinjer.

Vi anbefaler våre kunder å sortere inkludert komponenter som metall, plast eller elektronikk for gjenvinning.

Närbild på pump

Slingerväg från ovan

UN Global Compact

Gjennom vår gruppe deltar vi i FNs Global Compact, hvis formål er å arbeide med menneskerettigheter, arbeidsrettslige spørsmål, miljø og korrupsjon. Våre produkter leveres som standard i versjoner som tilsvarer gjeldende deler av gjeldende EU-direktiver (som «PED» og «ATEX»).

UN Global Compact