Flenspakninger

Lyma produktutvalg

Flenspakninger for rørfuger av plast

Asahis fullface flenspakning er originalen! En perfekt flenspakning for rørledd av plast, da pakningen krever lave tiltrekkingsmomenter sammenlignet med konvensjonelle glatte pakninger. Flere forskjellige materialalternativer betyr at vi har en løsning for mange tøffe applikasjoner.

Filter

Filter

Hva er en flensepakning?

Flenspakninger brukes til å tette rør som transporterer væske eller gass. Når rør kobles sammen, tettes forbindelsene med flenspakninger for å hindre lekkasje og beskytte innholdet mot forurensning utenfra. Flenspakninger består vanligvis av flate ringer laget av ulike typer gummi, og har hull for tilkoblingsbolter. Når boltene strammes til, komprimeres pakningen og danner en tetning mot lekkasje.