Produkter

Magnetnivå stativ type Magtop

Magnetiske stativer er spesielt egnet for applikasjoner som involverer farlige og giftige væsker. Magnetnivåbryteren er utformet slik at mediet som måles er lukket i et nivårør. Inne i nivårøret er en fritt flytende flottør, som er utstyrt med en permanent ringmagnet, som alltid plasseres nøyaktig på nivålinjen. Selve skjermen er plassert på utsiden av nivårøret. Denne kan plasseres valgfritt på nivårøret og roteres 280 °. Når flottøren stiger og faller med mediet, roterer de rektangulære displayelementene i displayet 180 °. Displayelementene over nivået på mediet er hvite, mens de i nivå og under er røde. Enheten kan leveres av PVC, PPH, PVDF eller syrefast stål.

    Er du interessert i produktet?

    Vi kontakter deg så snart vi har mottatt din interessetilkendegivelse.

    Produkt

    • Dokumentasjon