Produkter

Overfylling & lekkasjebeskyttelse type Maximat

Disse overfyllings- / lekkasjebeskyttelsene brukes til stasjonære tanker når de lagrer ikke-brennbare, ledende og vannforurensende væsker. Enhetene leveres i PVC, PP, PVDF eller PE-HD. Typiske væsker inkluderer for eksempel syrer, lut, jernklorid og svovelsyre.

    Er du interessert i produktet?

    Vi kontakter deg så snart vi har mottatt din interessetilkendegivelse.

    Produkt

    • Dokumentasjon