Røykgassspjeld

Lyma produktutvalg

Spjeld eller røykgassspjeld brukes til stenging eller regulering

Typiske prosesser er røykgassrensing i avfallsforbrenning, støperi, luftrensing i den kjemiske og farmasøytiske industrien og som brannbeskyttelse for plastrør. Vi har et komplett utvalg av spjeld av plast-, kompositt- og stålkonstruksjoner for alle eksisterende applikasjoner.

Filter

Filter

Røykgassspjeld med doble eller enkle spjeld for presis strømningskontroll

Røykgassspjeld er en viktig del av luft- og gassirkulasjonssystemer i prosessindustrien. Her finner du røykgassspjeld med doble eller enkle spjeld - for eksempel for presis strømningskontroll av prosessgassledninger. Korrosjonsbestandige røykgassspjeld fra GAP brukes som avstengnings- og reguleringsspjeld eller som en kombinasjon av begge deler. Spjeldene leveres runde eller rektangulære og betjenes manuelt, pneumatisk eller elektrisk. Røykgassspjeldene kan leveres med en tetthet mellom 98-100%. 100%-tettheten oppnås med et trykk-/vakuumsystem som er koblet til spjeldhusets tetning.