+47 23 96 94 90

Sikkerhetsventiler

Sikkerhetsventiler forhindrer overtrykk i systemer

Sikkerhetsventiler brukes til å forhindre overtrykk i et system. Hvis trykket blir for stort, skjer det en automatisk åpning av ventilen som frigjør væske eller gass til trykket har falt til et normalt nivå. De jobber ved en fjær som holder ventilen lukket. Hvis trykket da er for stort, vil fjæren løsne og sikkerhetsventilen åpnes. Fjærkraften er av stor betydning for en sikkerhetsventil og er innstilt etter hver kundes ønsker. Ideen med sikkerhetsventiler er at de skal fungere automatisk uten noen form for ekstern kontroll.

Dimensjonering av sikkerhetsventiler er veldig viktig. De må være store nok til å kunne frigjøre væske eller gass fra et system raskere enn det bygger seg opp i det nåværende systemet. Det må heller ikke være noen stengeventil før en sikkerhetsventil, men de må være direkte koblet til systemet. Hvis sikkerhetsventiler ikke overholder de strenge forskriftene som gjelder, er det en risiko for at de ikke vil kunne utføre oppgaven i en nødssituasjon, og da kan det oppstå en eksplosjon.

Sikkerhetsventiler må også kontrolleres regelmessig. Et vanlig problem med sikkerhetsventiler er at de brukes relativt sjelden, helst aldri. Det kan være at fjæren har sluttet å virke, eller at ventilen har korrodert. Dette utbedres ved hjelp av vedlikeholdsprogrammer og regelmessige kontroller.

Service &
servicedeler

Vi gjør det lettere å få service og enkelt å få riktig reservedel til akkurat din pumpe.

Kundeservice

Møt oss
på dine vilkår

La oss komme til deg, ellers kan vi møtes via en videokonferanse.

Bestill et møte

Søk
pumpen din

Skriv inn serienummeret ditt og få dokumentasjonen du trenger.