Produkter

ASV Trykkholdningsventil Type DHV

Ventil beregnet for rørsystemer der et konstant trykk skal holdes av oppstrømsventilen». Den fungerer også som tilbakeslagsven- til da den er trykkløs på innløpssiden. Overstrømningsfunksjo- nen beskytter systemet mot overtrykk. Ventilen stilles inn med justeringsskruen og låses med kontramutteren. Trykkområde 0,3–10,0 bar. For å unngå diffusjon ved kjemikalier som flussyre, saltsyre og salpetersyre, kan ventilen utstyres med membran av ECTFE/PTFE. Manometeruttak er standard.

Dimensjonsområde: DN10-50
Materialhus: PVC, PP, PVDF eller syrefast stål
Membranmateriale: EPDM / PTFE
Forsegling: EPDM / FPM
Tilkobling: Selvklebende hylse, sveisemuffe, flens
Trykkområde: 0,3-10 bar
Åpningstrykk: Omtrent 0,5 bar
Hysterese: Omtrent 0,3 bar

    Er du interessert i produktet?

    Vi kontakter deg så snart vi har mottatt din interessetilkendegivelse.

    Produkt

    • Dokumentasjon