+47 23 96 94 90

Trykkavlastningsventiler

Trykkventiler for strømning med konstant arbeids- eller mottrykk.

Trykkavlastningsventiler brukes når du ønsker en strømning med konstant arbeids- eller mottrykk. Våre trykkavlastningsventiler er ment for etsende kjemikalier og reduserer også trykkstigninger og pulsasjoner.

Ventilåpningstrykket stilles inn med justeringsskruen og låses med låsemutteren. Når arbeidstrykket eller innløpstrykket når den innstilte verdien, åpnes ventilen mot fjæren, og strømning oppnås på sekundærsiden.

Service &
servicedeler

Vi gjør det lettere å få service og enkelt å få riktig reservedel til akkurat din pumpe.

Kundeservice

Møt oss
på dine vilkår

La oss komme til deg, ellers kan vi møtes via en videokonferanse.

Bestill et møte

Søk
pumpen din

Skriv inn serienummeret ditt og få dokumentasjonen du trenger.