+47 23 96 94 90

Varmeveksler

Varmeveksler laget av SiC, grafitt eller termoplast

En varmeveksler brukes til å overføre varmeenergi fra ett medium til et annet. Mediet kan for eksempel være vann eller luft, men også andre væsker og i noen tilfeller også faste partikler. Varmevekslere kan for eksempel brukes til å holde på varmen eller for passiv kjøling. Programmet vårt består av varmevekslere laget av SiC, grafitt eller termoplast. Vi har derfor en løsning for etsende applikasjon.

På den primære siden varmes mediet opp, mens det på den sekundære siden tilføres varmen. Det primære mediet er varmt vann eller damp / lavtrykksdamp. Hvis korrosjon oppstår i miljøet, kan de væskepåvirkede delene være laget av plast eller grafitt hvor vi kan tilby begge varianter. Hvis luften også er etsende, kan hele veksleren med fordel være laget av korrosjonsbestandig materiale, der vi kan tilby tannhjul helt i plast.

Service &
servicedeler

Vi gjør det lettere å få service og enkelt å få riktig reservedel til akkurat din pumpe.

Kundeservice

Møt oss
på dine vilkår

La oss komme til deg, ellers kan vi møtes via en videokonferanse.

Bestill et møte

Søk
pumpen din

Skriv inn serienummeret ditt og få dokumentasjonen du trenger.