+46 (0) 40-43 88 00

14 januari 2021

Säkerhetsprodukter

Vid hantering av aggressiv media så medför det alltid risker för materiella och eller personskador. Det är därför väldigt viktigt att vi skapar så säkra arbetsmiljöer som möjligt för vår personal ute på arbetsplatserna med hjälp av relevanta säkerhetsprodukter. Personsäkerheten är alltid prio ett när vi dimensionerar och föreslår lösningar. Vi har dessutom ett sortiment som har fokus på personsäkerhet, som omfattar gallerdurk, flänsskydd, sprutskydd. Flänsskydden ökar säkerheten och skyddar personal och närliggande utrustning vid läckage från flänsförband eller ventiler. Ett alternativ är sprutskyddet som garanterar att läckaget vid packningsbrott sker utan livsfarligt sprut från rörsystemet.

 

Säkerhetsprodukter

Se fler nyheter