Back & Bottenventiler

Lyma produktutbud

Back & bottenventiler

En backventil (check valve) släpper endast igenom media åt ett håll. När flödet avtar, så stänger ventilen och förhindrar vätskan från att flöda baklänges genom ventilen. Ventilerna används vanligen inom processindustrin och finns i olika utföranden: Kulbackventil, klaffbackventil, ringbackventil och sätesbackventil. Vanligtvis skapar en backventil ett tryckfall för att minimera tryckfallet rekommenderas Asahis klaffbackventil då den har i stort sett fritt flöde vid fullt öppen ventil.

Filter

Filter

Anslutningar och dimensioner

Backventilerna kan levereras med olika anslutningsmöjligheter: Inspänning mellan flänsar (wafer), flänsanslutning, svets, gänganslutning och för limning. Dimensionsområdet är DN15-500.En bottenventil installeras i änden på en sugledning och förhindrar återströmning av vätska. Denna ventiltyp är försedd med en silkorg för att effektivt upp de fasta partiklar.Lyma tillhandahåller ett brett urval av back- och bottenventiler i olika utföranden och material. Detta gör att vi har en lösning för de allra flesta korrosiva applikationerna.