+46 (0) 40-43 88 00

Centrifugalpump mekanisk tätning

Mekanisk tätning – horisontala centrifugalpumpar

Det finns olika mekaniska tätningar beroende på vilken vätska, temperatur och eventuella föroreningar som ska pumpas. Då Lyma fokuserar på korrosiva och slitande applikationer är en vanlig mekanisk tätning den enkelverkande bälgtätningen. Denna typ av tätning är standard i Wernertpumparna. Bälgen håller glidringen och trycker fast denna, med elastisk spänning – och med hjälp av pumptrycket – mot den roterande motringen. Den statiska tätningen av tätningsområdet sker genom den elastiska bälgen som är spänd in mellan bälghållaren och tätningsinsatsen. 

Vid förorenade eller kristalliserande vätskor kan med fördel quenchspolning, kontinuerlig spolning, eller spolning efter användande installeras.

Mekanisk tätning på pumpar med dubbelverkande axeltätning

Vi erbjuder pumpar med mekanisk tätning som är utrustade med dubbelverkande axeltätning av välkända fabrikat. Dubbeltätningar används tex vid starkt förorenade vätskor, giftiga vätskor eller gaser eller i explosionsbenägna (ATEX) miljöer. En dubbeltätning består av två tätningar normalt vända mot varandra och med en särskild tätningsvätska emellan. Denna yttre tätningsvätska ska ha ett tryck som med 0,1 – 0,15 MPa överstiger trycket innanför den inre tätningen, så att båda tätningsställenas smörjfilm utgörs av den yttre tätningsvätskan. En dubbeltätning behöver extrautrustning för att tryckhålla, cirkulera och eventuellt kyla tätningsvätskan.

Mekanisk tätning ger pumpar med mindre underhåll och högre prestanda

Tätningsproblem är en av de vanligaste orsakerna till pumpreparation. Med mekanisk tätning får du pumpar med största möjliga lönsamhet och driftsäkerhet. Fördelarna är exempelvis:

  • minimalt läckage
  • mindre underhåll
  • lägre mekaniska förluster
  • större förmåga att klara höga varvtal

Tveka inte att kontakta oss, vi hjälper dig gärna att ta fram en lösning för just dina behov.

Service &
servicedelar

Vi gör det enklare att få service och lätt att få tag i rätt reservdel till just din pump.

Kundservice

Träffa oss
på dina villkor

Låt oss komma till er eller så kan vi träffas via ett videomöte.

Boka möte

Sök efter
din pump

Slå in ditt serienummer och få upp den dokumentation du behöver.