+46 (0) 40-43 88 00

Doserpumpar

Doserpumpar

Doserpumpar transporterar en noggrant uppmätt mängd vätska per tidsenhet in i en process. Pumpen används ofta för kontinuerlig dosering eller för satsdosering av kemikalier i processer där vätska i små kvantiteter ska doseras till ett större vätskeflöde. Lymas pumpmodeller är perfekta för aggressiva vätskor såsom lut, svavelsyra, saltsyra och klor.

Doserpumpar ger exakt och säker dosering i vattenreningsverk och stålindustri

Doserpumpar används vid till exempel vattenreningsverk, kemiska anläggningar, pappers- och stålindustri, och sopförbränning. I dessa processer är doseringspumparna ofta av typen kolvpump, membranpump eller kolvmembranpump. Till skillnad mot en centrifugalpump klarar en doserpump av att portionera ut små och exakta mängder kemikalier över tid. Samtidigt måste trycket anpassas till mottrycket som finns i den behållare som vätskan ska doseras in i.

Hur fungerar en doserpump?

I en doserpump sugs en exakt definierad vätskevolym in under förträngarens returslag, och trycks in i doserledningen vid tryckslaget – som injicerar vätskan i processen. Pumpen kan vara magnet- eller motordriven och består av en styrenhet som slår på och av pumpen, samt hanterar flödeshastigheten.

I doserpumpen används membran eller kolv för doseringen. Volymflödet varieras genom variabel slaglängd eller variabelt varvtal, och volymflödet är oberoende av mottrycket. Doserpumpens konstruktion skiljer sig beroende på typ av vätska, flöde och tryck. För höga tryck införs ibland en mellanvätska, t ex en olja, som får verka som tryckutjämnare på membranet.

Ventiler på både tryck och sugsidan styr flödesriktningen. Ventilerna är oftast backventiler som är monterade inline, s.k. kulbackventiler.

En membrandoserpump består i huvudsak av en drivenhet med magnethus, drivmagnet och elektronisk styrenhet. Den andra komponenten består av en våtdel med doserhuvud, sug- och tryckventil (backventil) samt dosermembran.

1. Pulsflödet kommer från styrelektroniken som skapar ett magnetfält i spolen
2. Magnetfältet trycker fram den rörliga kolven som i sin tur är fast förbunden med membranet.
3. Rörelsen medför att membranet trycker ut vätskan ur pumphuvudet genom trycksidans backventil, medan sugsidans d:o stängs (tryckslag).
4. När pulsen har upphört bryts magnetfältet, kolven trycks tillbaka av returfjädern och membranet återgår till startläget.
5. Det då uppkomna undertrycket stänger tryckventilen, sugventilen öppnas och ny vätska sugs in i doserhuvudet som upprepar cykeln.

En kolvdoserpump består av ett doserhuvud som är en tålig kolv av ytbehandlat rostfritt stål. När kolven rör sig i doserhuvudet stängs sugventilen, varpå mediet strömmar ut ur doserhuvudet genom en tryckventil. När kolven rör sig i motsatt riktning stängs tryckventilen genom undertrycket i doserhuvudet. Nytt dosermedium strömmar då in i doserhuvudet genom sugventilen.

Lyma erbjuder pumpmodeller med kapacitet upp till 24 600 l/h

Lymas sortiment av noggrant utvalda doserpumpar passar många olika industriapplikationer. Nedan hittar du ett axplock av våra pumpars olika tillval, material, kapacitet och funktioner:

Motordrivna membrandoserpumpar

 •   ATEX-godkända för zon 1 och 2
 •   Material vätskeberörda delar PVC, PP, PVDF eller syrafast stål
 •   Kapacitet upp till 8000 l/h
 •   Styrning och övervakning via Modbus (Ethernet)
 •   Stepmotordrift som gör det möjligt att justera tryckslagshastigheten
 •   Modeller med kraftfull drivväxel

Motordrivna kolvdoserpumpar

 •   Kan levereras med flera pumphuvuden om man önskar blanda vätskor i exakta proportioner
 •   Ång-, vatten- eller eluppvärmda doseringshuvuden finns att tillgå vid stelnande media
 •   Material i rostfritt stål och Hastelloy
 •   Kapacitet upp till 24 600 liter/h
 •   Tryck upp till 400 bar

Pulsfria kugghjulspumpar

 •   Kan levereras i axeltätat eller magnetkopplat utförande.
 •   Kapacitet upp till 13 kubik
 •   Tryck upp till 25 bar
 •   Material PFA, rostfritt stål, titan eller Alloy-C
 •   Modeller med helixformade kuggar vilket ger ökad verkningsgrad

Hur väljer jag rätt doserpump till min applikation?

När du ska välja doserpump måste du ta hänsyn till en rad parametrar där volym och tryck är de första att beakta. För att få rätt pumptyp kan du fundera över de fyra punkterna nedan:

 • Vilket media och vilken temperatur ska pumpen arbeta med?
 • Bestäm flödet i liter per timme [l/h]
 • Bestäm mottrycket i bar
 • Ta fram snittpunkten mellan dessa båda värden och välj den pumptyp som ligger närmast denna

Läs gärna vår intressanta artikel om hur du väljer rätt doserpump.

Vi skräddarsyr din pump i materialen PVC, PP, PVDF eller rostfritt stål

Hos oss hittar du doserpumpar med vätskeberörda material av PVC, PP eller PVDF samt rostfritt stål. Som standard är membranen av PTFE. Pumparna skräddarsys baserat på aktuellt media som doserpumpen ska pumpa. Du kan dessutom välja mellan ett flertal olika plastkvaliteter och även rostfritt stål, vilket gör att vi kan optimera materialvalet efter aktuell applikation. Doserpumparna levereras med fläns- eller gänganslutning.

Lyma Kemiteknik är expert på driftsäkra doserpumpar för tuffa industrimiljöer

Lyma Kemiteknik levererar driftsäkra och användarvänliga doserpumpar till verksamheter inom kemiindustri, pappersindustri, stål/gruvindustri, energi och sopförbränning. Verksamheterna har stränga krav på säkerhet och drift. Med Lyma får du:

 •   ledande pumpfabrikat
 •   den bästa kombinationen av ekonomi och teknik
 •   expertrådgivning och över 40 års erfarenhet
 •   snabba leveranser

Flera decenniers erfarenhet av flödesteknik gör oss till en trygg och kompetent leverantör för processindustrin. Tveka inte att höra av dig till oss, vi hjälper dig att ta fram förslag som ger dig den bästa lösningen.

Service &
servicedelar

Vi gör det enklare att få service och lätt att få tag i rätt reservdel till just din pump.

Kundservice

Träffa oss
på dina villkor

Låt oss komma till er eller så kan vi träffas via ett videomöte.

Boka möte

Sök efter
din pump

Slå in ditt serienummer och få upp den dokumentation du behöver.