+46 (0) 40-43 88 00

Doserpumpar

Doserpumpar för kontinuerlig dosering eller för satsdosering av kemikalier eller tillsatsmedel inom processer

Doserpumpar transporterar en noggrant uppmätt mängd vätska per tidsenhet in i en process. Det kan ske under höga eller låga tryck och noggrannheten varierar beroende på vilken typ av pump som används och det mottryck som finns i det rör eller den behållare som vätskan skall doseras in i. Doserpumpar används oftast som pump för kemikalier och för kontinuerlig dosering. Eller för satsdosering av kemikalier eller tillsatsmedel inom processer där vätska i relativt små kvantiteter alltså skall doseras till ett större vätskeflöde.

Pulserande flöden

Pulsfria flöden

Specifika typer av doserpumpar för noggranna processer

I noggranna processer är doseringspumparna ofta pumpar av typen kolvpump, membranpump eller kolvmembranpump. Volymflödet varieras genom variabel slaglängd eller variabelt varvtal och volymflödet är oberoende av mottrycket.

Doserpumpar har ventiler på både tryck och sugsidan

Doseringspumpar är utrustade med ventiler på både tryck och sugsidan som styr flödesriktningen. Ventilerna är oftast backventiler som är monterade inline s.k. kulbackventiler.

Hos Lyma hittar du högkvalitativa doserpumpar från ledande tillverkare, för både pulserande flöden och pulsfria flöden. Flera decenniers erfarenhet av flödesteknik gör oss till en trygg och kompetent leverantör för processindustrin.

Läs gärna vår intressanta artikel om hur du väljer rätt doserpump.

Service &
servicedelar

Vi gör det enklare att få service och lätt att få tag i rätt reservdel till just din pump.

Kundservice

Träffa oss
på dina villkor

Låt oss komma till er eller så kan vi träffas via ett videomöte.

Boka möte

Sök efter
din pump

Slå in ditt serienummer och få upp den dokumentation du behöver.