+46 (0) 40-43 88 00

Magnetnivåställ typ Magtop

Magnetnivåställ är särskilt lämpade för applikationer där farliga och giftiga vätskor är inblandade. Magnetnivåstället är tillverkat så att mediet som mäts är inneslutet i ett nivårör. Inuti nivåröret finns en friflytande flottör, som är försedd med en permanent ringmagnet, vilken alltid är placerad exakt på nivålinjen. På utsidan av nivåröret sitter själva displayen. Denna kan placeras valfritt på nivåröret samt vridas 280°. Efterhand som flottören stiger och sjunker med mediet, vrids de rektangulära visningselementen i displayen 180°. Visningselementen ovanför mediets nivå är vita, medan de i nivå och under är röda. Enheten kan levereras av PVC, PPH, PVDF eller syrafast stål.

  Är du intresserad av produkten?

  Vi hör av oss så fort vi fått in ditt visade intresse.

  • Dokumentation
  • Användningsområden

  Dokumentation

  Applikationer

  Service &
  servicedelar

  Vi gör det enklare att få service och lätt att få tag i rätt reservdel till just din pump.

  Kundservice

  Träffa oss
  på dina villkor

  Låt oss komma till er eller så kan vi träffas via ett videomöte.

  Boka möte

  Sök efter
  din pump

  Slå in ditt serienummer och få upp den dokumentation du behöver.