+46 (0) 40-43 88 00

Kugghjulspumpar

Kugghjulspumpar

Lyma erbjuder marknadsledande kugghjulspumpar som är utvecklade för tuffa förhållanden. Kännetecknande för denna pumpmodell är att de är självsugande och pulsationsfria, samt att de kan pumpa icke smörjande vätskor och vatten. Våra kugghjulspumpar är lätta att underhålla, kan användas i miljöer med krav på hög renhet och finns i olika utföranden beroende på dina behov.

Hur fungerar en kugghjulspump?

Kugghjulspumpar består av två kugghjul, det ena hjulet drivet av det andra. Pumpen kan vara av typen ytterkugghjulspump eller innerkugghjulspump. Pumpmediet transporteras i det mellanrum som uppstår mellan kugghjulen och pumphusets insida vid rotationen.

Som regel är det drivna hjulet glidlagrat. Lager och axeltapp är placerade på insidan av pumphusgaveln och är således omslutna av den pumpade vätskan. Detta lager är då beroende av den pumpade vätskans smörjande egenskaper. Kugghjulspumpen bör därför inte användas för vätskor utan eget smörjvärde. För att uppnå god fyllnadsgrad i kuggluckorna måste pumpvarvtalet alltid rättas efter den pumpade vätskans viskositet. En hög viskositet fordrar ett lågt varvtal.

Kugghjulspumpar har mycket goda tryckegenskaper och ger framförallt ett pulsationsfritt flöde, vilket gör dem perfekta för många doseranläggningar. De fungerar utmärkt för att pumpa vätskor såsom:

  • råolja
  • lim
  • syror
  • asfalt
  • plastmassa
  • chokladmassa

Eftersträvar man en någorlunda acceptabel livslängd på pumpen, bör den inte användas för så “torra” vätskor som t.ex. bensin. Fotogen och dieselolja kan ges som exempel på vätskor med relativt låga, men för kugghjulspumpen acceptabla smörjande egenskaper. Viktigt att känna till är inom vilket temperaturområde pumpen får arbeta. Ska pumpen arbeta med vätskor med höga temperaturer? Då måste större spel än normalt tas upp mellan de arbetande delarna.

I vilka utföranden och material finns Lymas kugghjulspumpar?

Vi erbjuder ett stort utbud av pumpar i flera olika material, magnetkopplade eller med mekaniska tätningar. Rostfritt stål är en järnlegering som har god motståndskraft mot korrosion och andra kemiska angrepp, och Alloy-C är en legering som är känd för sin korrosionsbeständighet. Det är en av de mest korrosionsbeständiga legeringar som finns tillgängliga idag.

Tätningarna består av PTFE och istället för foder används lining i form av PFA, som är resistent mot nästan alla kemikalier. Kugghjulspumparna levereras med flänsanslutning eller gänganslutning, och finns tillgängliga i tryckklass 7 bar till 25 bar. 

Vart används kugghjulspumpar?

Kugghjulspumpar finns i alla möjliga storlekar, från små flöden anpassade för laboratoriebruk till stora industripumpar med ett flöde på upp till 13 m3/h. Pumpens robusta konstruktion och förmåga att ge ett pulsationsfritt flöde gör dem perfekta för kemiska processer. Därför är pumparna vanliga inom bland annat kemi-, petrokemi- och livsmedelsindustrin, där de pumpar allt från rena vätskor till farliga ämnen som till exempel lösningsmedel eller lut. Kugghjulspumpar används även inom hydraulik. Det finns två typer:

  • Pumpar med ytterkugg – har två utvändigt kuggade hjul som används för relativt lättflytande vätskor. De kan nå högre tryckstegringar och har kapacitet för något större flöden. 
  • Pumpar med innerkugg – har bättre sugförmåga och tål en viss halt av partiklar i vätskan. De är också bättre lämpade för högviskösa vätskor.

Hos Lyma hittar du ett brett utbud av självsugande kugghjulspumpar

Vi erbjuder kugghjulspumpar från världsledande Liquiflo, som har tillverkat pumpar sedan 1972. Modellerna finns i rostfritt stål och Alloy-C, samt med magnetkopplade eller mekaniska tätningar. Det gör dem perfekta för olika kemiska applikationer som exempelvis syror, lösningsmedel och polymerer.

Pumparna är självsugande med en sugförmåga på 4-8 m. Normalt kan de uppnå en tryckstegring på upp till 25 bar, där variationen beror på konstruktion av lager och tätningar. Ska du använda pumpen till vätska med slitande innehåll? Kom ihåg att välja en kapacitetsmässigt för stor pump och köra den med lågt varvtal. På så sätt skonar du kugghjulspumpen från onödigt slitage. 

Välkommen att kontakta oss, om du har frågor!

Service &
servicedelar

Vi gör det enklare att få service och lätt att få tag i rätt reservdel till just din pump.

Kundservice

Träffa oss
på dina villkor

Låt oss komma till er eller så kan vi träffas via ett videomöte.

Boka möte

Sök efter
din pump

Slå in ditt serienummer och få upp den dokumentation du behöver.