Manöverdon

Lyma produktutbud

Pneumatiska manöverdon – effektiv ventil hantering för industriella behov

Ett manöver- eller ställdon är helt enkelt en “motor” som används för att manövrera ventilen. Manöverdon är avsedda för on/off eller reglering. Manöverdonens konstruktion delas huvudsakligen upp i två typer, 90°-don eller flervarviga.

Filter

Filter

Våra pneumatiska manöverdon erbjuder pålitlig och precisionsstyrning för ventiler inom olika tillämpningar. Dessa manöverdon är avsedda för både on/off och regleringsändamål och finns i två huvudtyper: 90°-don och flervarviga manöverdon.

Vi erbjuder både dubbel- och enkelverkande pneumatiska manöverdon, anpassningsbara efter ditt specifika behov. Dubbelverkande don kräver tryckluft både för att öppna och stänga ventilen, medan enkelverkande don använder fjädrar för att hantera åtminstone en av riktningarna. För reglerande ventiler tillhandahåller vi också flervarviga manöverdon för optimal prestanda.

För att effektivt reglera lufttillförseln vid on/off-manövrering integrerar vi ofta magnetventiler. Dessutom erbjuder vi induktiva eller mekaniska gränslägesgivare för exakt indikation av manöverdonets position.

Vid reglerande processer används våra ventillägesställare och styrningsalternativ, inklusive 4–20 mA eller olika fältbussprotokoll som Profibus, MODbus eller HART. Dessa alternativ möjliggör en mångsidig och anpassningsbar styrning för att uppfylla dina unika krav.

Optimera din ventilhantering med våra pneumatiska manöverdon – en pålitlig lösning för industriella applikationer.