+46 (0) 40-43 88 00

Manöverdon

Pneumatiska manöverdon

Ett manöver- eller ställdon är helt enkelt en “motor” som används för att manövrera ventilen. Manöverdon är avsedda för on/off eller reglering. Manöverdonens konstruktion delas huvudsakligen upp i två typer, 90°-don eller flervarviga.

Pneumatiska manöverdon finns i två utföranden: Dubbel- eller enkelverkande manöverdon. Med ett dubbelverkande don behöver du trycka luft in i donet både för att stänga och öppna. Med ett enkelverkande don behövs luft endast åt ett håll, det andra hållet sköts med fjädrar. Pneumatiska manöverdon finns också som flervarviga och används då främst till reglerventiler.

För att styra lufttillförseln vid on/off manövrering används ofta en magnetventil. Indikering av manöverdonets läge görs med hjälp av induktiva eller mekaniska gränslägesgivare.

Vid reglering används en ventillägesställare (positioner) för att kommunicera med donet. Det finns flera olika alternativ för styrning, vanligtvis 4–20 mA eller ett kommunikationsprotokoll kallat fältbuss. Dessa finns i olika standarder, tex Profibus, MODbus eller HART.

Service &
servicedelar

Vi gör det enklare att få service och lätt att få tag i rätt reservdel till just din pump.

Kundservice

Träffa oss
på dina villkor

Låt oss komma till er eller så kan vi träffas via ett videomöte.

Boka möte

Sök efter
din pump

Slå in ditt serienummer och få upp den dokumentation du behöver.