Markförlagda rörsystem

Lyma produktutbud

Markförlagda GAP-rörsystem för hållbara vatten- och avloppslösningar

Våra GAP-rör är specialdesignade för att fungera som pålitliga tryck- och självfalls ledningar, lämpade för installationer både under mark, i sjöar och ovan mark. De passar för olika ändamål, t ex:

  • Dricksvatten
  • Avloppsvatten
  • Dagvatten
  • Kylvatten
  • Fjärrkyla
  • Industriavlopp
  • Kraftverkstuber
  • Vägtrummor
  • Tunnelinstallationer
Filter

Filter

Rören tillverkas med avancerad teknologi och genomgår en kontinuerlig kvalitetskontroll under hela produktionsprocessen. Rörmaterialet består av polyester, glasfiber och sand. Korrosions- och spärrskiktet utgörs av ytmatta och huggen glasfiber. Vi erbjuder ett komplett rörsystem med ett omfattande urval av rördelar.

Förbindning av rören sker vanligtvis med dubbelmuff, men vi erbjuder även andra förbindningsmetoder som flänsförband, laminering eller mekaniska kopplingar. Med våra markförlagda GAP-rörsystem får du en hållbar och pålitlig lösning för olika vatten- och avloppsbehov.