+46 (0) 40-43 88 00

Markförlagda rörsystem

Markförlagda rörsystem

GAP – rörsystem för vatten och avlopp Dessa GAP-rör används som tryck- och
självfallsledningar för både mark-, sjö- och ovanjordsinstallation, t ex:

  • Dricksvatten
  • Avloppsvatten
  • Dagvatten
  • Kylvatten
  • Fjärrkyla
  • Industriavlopp
  • Kraftverkstuber
  • Vägtrummor
  • Tunnelinstallationer

Rören produceras i en högteknologisk rörmaskin med en kontinuerlig kvalitetssäkrad förbindningsprocess Rörmaterialet byggs upp av polyester, glasfiber och sand. Korrosions- och spärrskiktet består av ytmatta och huggen glasfiber.

Vi erbjuder ett komplett rörsystem, med ett stort antal rördelar. Den vanligaste metoden vid förbindning är att använda dubbelmuff. Andra förbindningsmetoder är flänsförband, laminering eller mekaniska kopplingar.

Service &
servicedelar

Vi gör det enklare att få service och lätt att få tag i rätt reservdel till just din pump.

Kundservice

Träffa oss
på dina villkor

Låt oss komma till er eller så kan vi träffas via ett videomöte.

Boka möte

Sök efter
din pump

Slå in ditt serienummer och få upp den dokumentation du behöver.