Membranventiler

Lyma produktutbud

Membranventiler används som avstägnings- eller reglerventil för korrosiva, trögflytande, förorenade vätskor med fasta partiklar eller slitande media

Speciellt lämplig i applikationer där ventilen manövreras ofta.  Tryckslag i rörledningar elimineras vid användning av membranventiler. Ventilen är tät i båda flödesriktningarna vid låga åtdragningsmoment. Ventilen finns med anslutningsmöjligheter för limmad, svetsad, gängad eller flänsad anslutning. Ventilen manövreras med handratt (låsbar som option). Ventilen har en enkel utformning och kan monteras i alla positioner.  Vid vätskor som diffunderar rekommenderas ett diffusionsskydd som motverkar att korrosiva gaser angriper ventilens spindel.

Filter

Filter

Så fungerar membranventilen

Ventilen har ett flexibelt membran som förflyttar sig mot en ”klack” i ventilhuset. Manövrering av spindeln sker mekaniskt via handratt eller med hjälp av pneumatik eller el.