+46 (0) 40-43 88 00

Torrkörningsskydd

Tillförlitlig och kostnadseffektiv övervakning. Emotron M20 axeleffektvakt skyddar pumpar och annan utrustning mot skador och stillestånd. Tidiga varningar gör att du kan vidta förebyggande åtgärder och därmed få lägre underhållskostnader och bättre driftsäkerhet. Genom att elmotorn används som givare sänks också installationskostnaden.

  Är du intresserad av produkten?

  Vi hör av oss så fort vi fått in ditt visade intresse.

  • Beskrivning
  • Dokumentation
  • Användningsområden

  Beskrivning

  Unik övervakning av axeleffekten
  Emotron M20 detekterar omedelbart över- och underlast, till exempel om en pump körs torr. En unik metod för beräkning av axeleffekt ger exakt och tillförlitlig övervakning inom hela lastområdet.

  God noggrannhet med skalbar utsignal
  En unik funktion ger god noggrannhet även vid mycket små lastvariationer. En analog strömutsignal kan användas för att skala maskinbelastningen till det faktiska arbetsområdet. Signalen kan användas som insignal till indikeringsinstrument, styrenhet eller PLC.

  Gör dina inställningar på tre sekunder
  Emotron M20 har en unik automatisk inställningsfunktion, som gör att du kan ställa in fyra gränsvärden på bara tre sekunder. Om du trycker på Auto set under normal drift, beräknas varnings- och stoppnivåerna automatiskt utifrån den faktiska uppmätta motorbelastningen.

  Låg installationskostnad och inget underhåll
  Eftersom elmotorn används som givare behövs varken externa givare eller extra kabeldragning, och du behöver inte ta hål i rör. Resultatet blir ökad driftsäkerhet och lägre investerings-, installations- och underhållskostnader.

  Dokumentation

  Applikationer

  Service &
  servicedelar

  Vi gör det enklare att få service och lätt att få tag i rätt reservdel till just din pump.

  Kundservice

  Träffa oss
  på dina villkor

  Låt oss komma till er eller så kan vi träffas via ett videomöte.

  Boka möte

  Sök efter
  din pump

  Slå in ditt serienummer och få upp den dokumentation du behöver.