Reglerventiler

Lyma produktutbud

Reglerventiler

Vad är en reglerventil?

Reglerventiler (control valves) reglerar och styr noggrant vatten, kemikalier och andra vätskor i ett system. Antingen styr ventilen mängden vätska, eller så fördelas flödet till olika grenar i systemet. De vanligaste reglerventilerna är i kägel-, membran- och vridspjällventiler

Reglera din process

Lyma erbjuder kägelventiler med likprocentig eller linjär karakteristik. Likprocentig karakteristik används vid flöde-, tryck och temperaturreglering. Linjär karakteristik är vanligt förekommande vid nivåkontroll. Reglerventilen fungerar både till on/off och reglerande applikationer, där en on off ventil helt enkelt syftar på en ventil som öppnas och stängs. Vid val av reglerventil är det viktigt att du funderar över:

  • hur många cykler den ska göra
  • hastigheten vid öppning och stängning
  • hur tät ventilen förväntas vara när den är stängd
Filter

Filter

Hur fungerar reglerventilen?

En reglerventil består av i huvudsak tre komponenter – ett ventilhus, ett elektriskt eller pneumatiskt manöverdon, och en lägesställare. I konstruktionen finns också ett säte och en spindel med kägla. Mellan sätet och käglan sker en strypning, där käglan rör sig upp och ner med hjälp av manöverdonet. Dess läge bestäms av lägesställaren (positionen).

Reglerventilen måste dessutom dimensioneras, vilket ofta innebär att ventildimensionen avviker från rördimensionen.

Vad är tryckfall?

Ventilens uppgift är att reglera ett flöde så att t. ex. önskat tryck, temperatur eller flöde erhålls. Regleringen sker genom att ett tryckfall skapas över reglerventilen, och det är tryckfallet som driver flödet – inte ventilen. Tryckfallet kan beskrivas som motorn för flödet. Hur stort flödet blir bestäms av flödets fysikaliska egenskaper, tryckfallet över ventilen samt ventilens flödestekniska egenskaper.

Tryckfallet över reglerventilen beror bl a på ventilens Kv-värde, media, trycket före ventilen, temperaturen och flödet genom ventilen. Ventilens Kv-värde definieras som den mängd vatten i m3/h som strömmar genom en given ventil vid ett tryckfall av 1 bar. I amerikansk litteratur används Cv med sambandet: Cv=1,17xKv.

I vilka utföranden finns reglerventilerna?

Lyma erbjuder bland annat PTFE-/PFA-linade reglerventiler. PTFE och PFA har den stora fördelen att dessa är resistenta mot i princip alla typer av kemikalier. Ventilerna tillverkas även i PVDF, PP eller PVC där materialen är resistenta mot de flesta syror, lutar, saltlösningar och organiska lösningar blandbara med vatten.

Ventilerna kan anslutas via flänsanslutning, svetsanslutning eller gänganslutning. Tryckklasserna, d.v.s. vilket maximalt drifttryck ventilen är dimensionerad för, varierar upp till 25 bar beroende på modell.

Söker du en reglerventil i form av styrventil? De vanligaste styrventilerna är kägelventiler, som öppnas och stängs genom att ställdonet flyttar ventilaxeln in och ut.

Hos Lyma hittar du alltid ett brett utbud av reglerventiler

Lyma är ett tryggt val när du söker ventiler för processindustri. Vi är experter på slitande och korrosiv flödesteknik för petrokemisk industri, kemisk industri, läkemedelsindustri och många andra.

Vi hjälper dig välja rätt reglerventil. Vårt utbud av reglerventiler är perfekta för tuffa förhållanden såsom höga tryck, korrosiva vätskor, extrema temperaturer och slitande eller giftiga medier. De klarar vätskor som t.ex:

  • järnklorid
  • lut
  • betbad
  • saltsyra
  • kalkslurry
  • partikelbemängda vätskor

Välkommen att kontakta oss om du har frågor!